Show simple item record

School, the Foundation of Life – a Complex of Educational Buildings in Ostrava, Cerna louka

dc.contributor.advisorSochor, Jancs
dc.contributor.authorLiptáková, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:18:10Z
dc.date.available2019-05-17T02:18:10Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLIPTÁKOVÁ, J. Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other72731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31206
dc.description.abstractZámerom a úlohou práce je nájsť takú formu, priestorové usporiadanie a funkčné vzťahy školy, ktoré by vyhovovali súčasným vyučovacím trendom a potrebám. Návrh by mal nájsť taký typ školy, ktorý by zapadol do tohto špecifického prostredia a riešil problémy v ňom. Škola na tomto mieste by mala byť solitérnou stavbou, tak aby podporovala celkový charakter prstenca. Princíp umiestnenia školy v centre mesta a zároveň zabezpečenie bezpečnosti a hlavne psychického pohodlia priviedlo návrh k myšlienke monobloku. Uzatvárajúceho a koncentrovaného sa do vnútra a fungujúceho jednotne ako architektonického organizmu. Návrh sa preto snaží pôsobiť navonok jednoducho a stroho - ochranne a vo vnútri ukrývať bezpečný ale zaujímavý školský život. Ideovo by sa mala zelená lúka dostať dovnútra školy. Umiestnenie sa nachádza medzi dvoma prostrediami, ktoré neoddeľuje, ale naopak sa snaží čo pokiaľ do najväčšej miery ich prepojenie v úrovni parteru. Nevytvára blokádu ale možnosť prechodu vo viacerých častiach. Verejné priestranstvo a mestská zeleň, ktoré boli na tomto mieste odobrané sa posúvajú do vyššej úrovne vegetačnej strechy parteru školy. Pôvodné otvorené mestské verejné priestranstvo je nahradené uzatvoreným parterom školy, ktoré však tvorí spoločný základ - platformu. Tento základ vytvára spoločenský poloverejný priestor, ktorý umožňuje voľný pohyb, stretávanie rôznych vekových skupín a tak vytvára akúsi sociálnu platformu pre všetky školy. Parter je pohľadovo otvorený do okolitej zelene čo podporuje kontinuitu priestoru. Túto myšlienku podporuje sklenená fasáda s drevenými tieniacimi lamelami. Merítko parteru sa odvíja od veľkosti zelene, tak aby drevené lamely pôsobili ako kmene stromov a pri pohľade von z budovy sa opticky strácali. Oproti ľahkému základu sa stavia do kontrastu ťažká betónová hmota, ktorá prezentuje jednotlivé funkčné celky skôl posadených na socialno- spoločenskej platforme školy, levitujúce nad zeleňou Černej louky. Motívom dookola obiehajúcej atiky je vytvorená jednotnosť a jednoznačnosť celku.cs
dc.description.abstractThe aim and assignment of this thesis is to find appropriate design, layout and functional relations with regard to present trends and needs in education. Thesis should find an appropriate type of school which will fit in the specific environment and solve the problems in this enviroment. In order to enhance the overall ring character, the school is supposed to be a detached building. The idea of positioning school in the city center as well as the need of securing the school and especially psychological convenience lead to the idea of monoblock building which is getting more closed and concentrated inwards. The school acts as integrated architectonical organism and due to this idea it appears simply and austerely from outside and as it opens up it shows secure and interesting school life. The green meadow should spread into the school. The building is situated between two different environments which aren’t separated but rather connected as much as possible on the parterre. The school doesn’t obstruct but rather offers the opportunity of passing to different parts. Public space and vegatation which were located in this place were shifted to the upper level of green roof of the school parterre. Original open public space is replaced by closed school parterre which creates a common base – platform. This base serves as common semi-public space which facilitates free movement, encounters of different people of different age and so it is a kind of melting pot for all schools. The parterre is visually opened to the surrounding green vegetation which enhances the continuity of space. This idea is supported by glass façade with wood shades. Scale of parterre depends on the dimension of vegetation in order to make the shades appear as tree trunks and fade away when looking out of the building. In contrast to the light base, the heavy concrete matter represents particular units of schools which are situated on the social platform of building which levitates above green vegetation of “Černá louka”.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČerná loukacs
dc.subjectškolacs
dc.subjectzáklad životacs
dc.subjectštudentics
dc.subjectvzdelaniecs
dc.subjectBlack Meadoven
dc.subjectschoolen
dc.subjectfoundation of lifeen
dc.subjectstudentsen
dc.subjecteducationen
dc.titleŠkola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé loucecs
dc.title.alternativeSchool, the Foundation of Life – a Complex of Educational Buildings in Ostrava, Cerna loukaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-02cs
dcterms.modified2014-06-02-15:56:03cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid72731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:41:28en
sync.item.modts2020.03.30 21:41:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePechman, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Ladislav Kuba (předseda) prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc. (člen) Ing. arch. Zdeněk Eichler (člen) doc. Ing. arch. Josef Kiszka (člen) Ing. arch. Milan Nytra (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record