Show simple item record

Proposal of the Motivation System in the Company

dc.contributor.advisorNovák, Petrsk
dc.contributor.authorMolnárová, Anikósk
dc.date.accessioned2018-10-21T19:34:28Z
dc.date.available2018-10-21T19:34:28Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMOLNÁROVÁ, A. Návrh motivačního systému společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31315
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřená na navržení motivačního systému pro konkrétní podnik. Na základě odborné literatury jsou zpracovaná teoretická východiska práce. Analytická část obsahuje obecnou charakteristiku podniku a současného motivačního systému. Výsledky z interních zdrojů a dotazníkového průzkumu tvoří podklad pro vypracování motivačního systému, který zajistí nižší fluktuaci zaměstnanců.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on suggesting a motivation system for a chosen company. The work´s theoretical part is processed according to the specialized literature. Analytical part contains general characteristics of the company and the current motivation system. Results from internal sources and the questionnaires form a base to a development of a motivation system, which ensures lower fluctuation of employees.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacesk
dc.subjectmotivační teoriesk
dc.subjectmotivační systémsk
dc.subjectodměňovánísk
dc.subjectzaměstnanecké benefitysk
dc.subjectMotivationen
dc.subjectmotivating theoryen
dc.subjectmotivation systemen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectemployee`s benefitsen
dc.titleNávrh motivačního systému společnostisk
dc.title.alternativeProposal of the Motivation System in the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-20-08:00:53cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:28:53en
sync.item.modts2020.03.30 13:16:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePokorná, Katarínask
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc, MBA (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího zodpovězeny. Otázky oponenta nebyly položeny. Ing. Škrdlík: Kterou složku považujete za nejdůležitější při řešení tohoto tematu? Jaké vlastnosti by měl mít vedoucí? Je lepší mít spíše spokojené, nebo motivované zaměstnance? Zodpovězeno. Doc. Mikulec: Jaký je váš vztah k této firmě? Jak může mít vedoucí osobní přístup k tak velkému počtu zaměstnanců oddělení? Jaký nástroj má vedoucí pro vámi navrhované sebehodnocení? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record