Show simple item record

The issue of penicillin antibiotics in water

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorLandová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:38Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:38Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLANDOVÁ, P. Problematika výskytu penicilinových antibiotik ve vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67411cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31350
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje problematice výskytu a stanovení penicilinových antibiotik v odpadních vodách. Vybraným zástupcem této skupiny antibiotik byl penicilin V, protože je nejčastěji předepisován. Jako metoda izolace sledovaného analytu z odpadní vody byla zvolena extrakce tuhou fází (SPE). Optimální podmínky byly nalezeny pro SPE kolonky Bakerbond C18. Analýza léčiva proběhla na ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografii (UHPLC) s UV-VIS detekcí s diodovým polem (UV-VIS/DAD). Za optimalizovaných podmínek byla provedena analýza odpadní vody z přítoku a odtoku ČOV Brno Modřice.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the occurrence and determination of penicillin antibiotics in wastewater. Penicillin V was selected as a representative of this class of antibiotics due to its frequent prescribing. Solid phase extraction (SPE) was selected as a method of isolation of the analyte from the wastewater. Optimal conditions were found for Bakerbond C18 SPE column. Drug analysis was carried out on ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) with diode array detection (UV-VIS/DAD). Under optimized conditions, the analysis of wastewater from the WWTP Brno Modřice influent and effluent was performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpenicilinová antibiotikacs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografiecs
dc.subjectextrakce tuhou fázícs
dc.subjectpenicillin antibioticsen
dc.subjectwastewateren
dc.subjectultra-high performance liquid chromatographyen
dc.subjectsolid phase extractionen
dc.titleProblematika výskytu penicilinových antibiotik ve vodáchcs
dc.title.alternativeThe issue of penicillin antibiotics in wateren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:44cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67411en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:02:59en
sync.item.modts2020.03.30 22:52:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOborná, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record