Show simple item record

The Development of Turistic Programme in Znovín Company

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorMahrová, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:28:20Z
dc.date.available2019-05-17T01:28:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMAHROVÁ, P. Rozvoj turistického programu v podniku Znovín Znojmo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70946cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31353
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možným rozvojem turistického programu společnosti Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Pro splnění stanoveného cíle byla důležitá analýza vybrané společnosti s primárním zaměřením na turistické programy a aktivity společnosti. Analytická část vymezuje podstatné souvislosti pro tvorbu a realizaci nového turistického programu. Vlastní návrh rozvoje turistického programu v rámci vybraného regionu zahrnuje návrh vhodné turistické aktivity spojující víno a místní zajímavosti. Realizace tohoto záměru zajistí zvýšení konkurenceschopnosti a množství zákazníků dané společnosti v uvedené podoblasti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the possible development of a touristic program of Znovín Znojmo, a.s. company, based in Šatov in Velkopavlovická wine sub-region. There has been a deep examination of the chosen company done in order to analyze the company’s touristic programs and its activities. The analytical part defines the essential context for the development and implementation of the new touristic program. The actual proposal of the development of the touristic program in the chosen region includes a proposal of appropriate touristic activities connecting wine and local places of interest. The implementation of this project will ensure a better competitiveness and an increased number of customers of the company in the mentioned sub-region.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVinařstvícs
dc.subjectvínocs
dc.subjectvinařský cestovní ruchcs
dc.subjectvinařský turistický programcs
dc.subjectvinařské podoblastics
dc.subjectVinicultureen
dc.subjectwineen
dc.subjectwine tourismen
dc.subjectwine tourism programen
dc.subjectwine sub-regionsen
dc.titleRozvoj turistického programu v podniku Znovín Znojmocs
dc.title.alternativeThe Development of Turistic Programme in Znovín Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-09:08:57cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70946en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:02:54en
sync.item.modts2020.04.01 05:27:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMoncman, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta práce - zodpovězeno Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. Otázka: Objasněte analýzu konkurenčních firem v práci. - zodpovězeno doc. Ing. et Ing. Stanivslav Škapa, Ph.D. Otázka: Vyjmenujte rizika, které by mohli ovlivňovat danou podnikateskou činnost. - zodpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. Otázka: Objasněte důvody (nízké) návštěvnosti graficky znázorněných v práci. - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record