Show simple item record

Determination of surfactants in fire extinguishing devices

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorJanebová, Bibianacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:30Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:30Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationJANEBOVÁ, B. Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33158cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3137
dc.description.abstractPěnidla se dnes používají jako základní hasicí látka při požárech hořlavých kapalin (především uhlovodíků), při požárech dopravních prostředků, úniku chemických látek, ekologických nehodách a s rozvojem průmyslu jejich význam stále roste. Pěnidla mají ve výbavě všechny jednotky požární ochrany, proto je důležité, aby hasiči měli potřebné znalosti o jejich vlastnostech a užití a byli je schopni využít efektivně a bezpečně pro životní prostředí. Základní složku pěnidel tvoří povrchově aktivní látky - tenzidy. Práce analyzuje vzorky běžně používaných pěnidel pomocí metod pro analýzu pitných, povrchových a odpadních vod a stanovuje tenzidy kationové, anionové a neionogenní.cs
dc.description.abstractNowadays are foam concentrates used as the primary extinguishing agent for flammable liquid fires (especially hydrocarbons), means of transports fires, the release of chemical substances in environmental accidents, and their importance is still growing with the industrial development. All units of fire protection have foam concentrates in their equipment, so it is important that firefighters to have some necessary knowledge about their characteristics and to be able to use them effectively and safely for the environment. The basic component of foaming concentrates are surfactants. This diploma thesis analyzes foam samples which are commonly used, by methods for analysis of drinking, surface and wastewater and determines cationic, anionic and nonionic surfactants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHasební látkycs
dc.subjectpěnidlacs
dc.subjecttenzidycs
dc.subjectchemická analýza odpadních vod.cs
dc.subjectExtinguishing agentsen
dc.subjectfoam concentratesen
dc.subjectsurfactantsen
dc.subjectchemical analysis of waste waters.en
dc.titleStanovení tenzidů v hasebních prostředcíchcs
dc.title.alternativeDetermination of surfactants in fire extinguishing devicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-10cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33158en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:18:34en
sync.item.modts2020.04.01 03:01:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Derco, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record