Poslední příspěvky

 • Havárie mostu Silver Bridge v Point Pleasant - rozbor příčin havárie 

  Jagoš, Jiří
  Bakalářská práce se soustředí na rozbor příčin havárie mostu Silver Bridge, ke které došlo v roce 1967, čtyřicet let od uvedení mostu do provozu. Jsou podrobně rozebrány možné příčiny pádu mostu, a to na základě informací ...
 • Zkušební tlakovací přípravek na U-trubky 

  Hrdlička, Milan
  V této bakalářské práci bych Vás chtěl seznámit s výměníky, využívající U-trubky a vytvořením funkčního tlakovacího přípravku. Přípravek musí pevně uchytit trubku a provést na ní zkoušku tlakem média. Ovládání musí být ...
 • Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Matoušek, Roman
  Rešerše zaměřená na nejmodernější zařízení a suroviny používané v technologii vytavitelného modelu se zaměřením na výrobu voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku a tepelného zpracování keramické formy před odlitím.
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Vajmar, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro břemena o hmotnosti 750 kg a zdvihu pozičního stolu 1000 mm. Na začátku práce je stručný rozbor problematiky zdvižných pozičních stolů a volba konstrukčního ...
 • Porovnání výkonných hrubovacích operací v CAM softwarech 

  Hrabovský, Adam
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi a zejména těmi co jsou obsaženy ve zvolených CAM softwarech. V počáteční části uvádí obecné informace o vlivech na přesnost obrábění a zatížení nástroje. Další kapitola ...
 • Vyvažování hydraulických strojů 

  Buben, Marek
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší, zabývající se problematikou statického a dynamického vyvažování rotorů. První část této práce slouží k vymezení základních pojmů spojených s problematikou vyvažování. Dále se v ...
 • Konstrukce dávkovače vakcíny 

  Fux, Jan
  Cílem této práce je provést konstrukční návrh zařízení pro dávkování vakcín proti vzteklině dané velikosti a tvaru. Vakcíny budou shazovány z letadla, tudíž je pro nás rozhodující parametr velikost zařízení a jeho hmotnost. ...
 • Výroba součásti "Část krytu CT" 

  Dolák, Martin
  Řešenou součástí je část krytu zařízení na magnetickou rezonanci. Jedná se o tvarovou sou-část, jež byla konstruktéry předurčena k výrobě tvářením tlakem kapaliny, konkrétně metodou hydroform. Práce se zabývá změnou výrobní ...
 • Problémy zajištění paliva 

  Plačková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá problémy spojenými se zajištěním paliva u letadel a na letištích. Na začátku práce je stručný popis palivové soustavy letadel a leteckých paliv. Dále je popsán proces distribuce a skladování ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Ludva, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu, výkres sestavy dopravníku a sestavy svarku rámu napínací stanice. Pásový dopravník je určen pro přepravu recyklovaného kameniva ...
 • Design zahradních elektrických nůžek 

  Goláň, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je řešení designu zahradních elektrických nůžek na živý plot. Hlavní myšlenkou celé studie je vytvořit nářadí, které bude dokonale přizpůsobeno koncovému uživateli s dodržením ergonomických, ...
 • Korečkové elevátory 

  Žák, Zdeněk
  Tato rešeršní bakalářská práce pojednává o dopravních zařízeních využívajících jako hlavní dopravní element koreček. Pro upřesnění se jedná o zařízení typu elevátor, dopravník, rypadlo a bagr, včetně příslušných firem ...
 • Charakteristika palivového elementu 

  Halabuk, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom palivových elementov reaktorov typu VVER. Okrem obecného popisu palivového elementu je v nej spracovaný prehľad jadrového paliva používaného v minulosti a v súčasnosti na českých a ...
 • Diagnostika moderních vozidel 

  Holeš, Cyril
  Diagnostika vozidiel sa stala neoddeliteľnou súčasťou kontroly, ovládania a vývinu vozidiel. Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a porovnať možnosti diagnostiky moderných vozidiel. Práca sa v prvej časti zameriava na ...
 • Návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny 

  Rebenda, David
  Cílem této práce je návrh mechanismu pro zajištění pronace a supinace protézy horní končetiny a jeho následná realizace v podobě funkčního vzorku. Práce ve své teoretické části shrnuje základní typy amputací předloktí horní ...
 • Ostřiva slévárenských formovacích směsí 

  Sedláčková, Petra
  Bakalářská práce popisuje souhrn písků slévárenských formovacích směsí včetně popisu oblasti jejich využití. Uvedeny jsou struktury povrchů zrn i typické chemické a fyzikální parametry písků. Popsány jsou křemenné písky ...
 • Provozní zanášení procesních a energetických zařízení 

  Sénáši, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem problematiky zanášení u zařízení na výměnu tepla. Tato práce přehledně popisuje jednotlivé mechanismy zanášení a uvádí problematiku uvažování zanášení při návrhu zařízení na výměnu tepla. ...
 • Statistické zpracování dat v oblasti řízení kvality 

  Chlebounová, Klára
  Cílem bakalářské práce je vytvořit literární rešerši metod statistického zpracování dat v oblasti řízení kvality, sestavit jejich přehled a možnosti využití. Na praktickém příkladu je zobrazena metodika zjišťování stability ...
 • Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí 

  Kakáč, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí a jejich obráběním, sli-nutými karbidy a to jak povlakovanými, tak nepovlakovanými. První kapitola je věnována podrobnému rozdělení korozivzdorných ocelí, jejím ...

Zobrazit další