Poslední příspěvky

 • Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů 

  Blahút, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami zlepšenia presnosti a kvality regulácie pomocou rozvetvenia jednoduchého regulačného obvodu. Práca obsahuje popis jednoduchého regulačného obvodu a jednotlivé možnosti jeho ...
 • Moderní metody přípravy porézní biokeramiky 

  Šťastný, Přemysl
  Práce se zabývá metodami přípravy porézních keramik se zaměřením na biokeramické podpůrné systémy kostních tkání, anglicky nazývané "bioscaffolds". Rešerše je členěna do tří částí. První část je věnována koloidním suspenzím, ...
 • Urychlení procesu čištění pokovených a lakovaných ocelových dílů 

  Hoplíček, Ondřej
  Práce je zaměřena na urychlení (optimalizaci) procesu čištění ocelových držáků používaných při kontinuálním procesu lakování a pokovení reflektorů ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice. Hlavním záměrem je ...
 • Možnosti silového řízení lineárních pohonů 

  Merzliakov, Evgeniy
  Tato bakalářská práce se zabývá možností silového řízení lineárních pohonů. Obsahuje rozdělení lineárních pohonů, popis používaného motoru, řídicí jednotky a komunikačního protokolu. Dále obsahuje popis principů, metod ...
 • Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci 

  Pilch, Tomasz
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Raspberry Pi pro domácí automatizaci a pro automatizaci obecně. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s počítačem Raspberry Pi, sepsat přehlednou rešerši využití spolu s ...
 • Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru 

  Hradil, David
  Práce s názvem „Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru“ je zaměřena na volbu optimální korozivzdorné oceli pro dané zařízení, v našem případě vyvíječe čisté páry. V práci jsou uvedeny hlavní mechanismy a ...
 • Sol-gel syntéza a vlastnosti nanočástic piezokeramických materiálů na bázi(BaxCa1-x)(TiyZr1-y)O3 

  Vacek, Petr
  Tématem práce byla sol-gel syntéza nanočástic piezokeramiky na bázi BaxCa1-xTiyZr1-yO3 (BCTZ), příprava slinutých vzorků a analýza jejich struktury a vlastností. V teoretické části byly shrnuty poznatky o piezoelektrických ...
 • Svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku 

  Schiffer, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku. Práce je věnována popisu principu technologie svařování elektronovým svazkem. Je zde popsána interakce elektronového ...
 • Systémy správy baterií pro mobilní robotiku 

  Brabenec, Petr
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie systémů používaných pro monitoring, nabíjení a balancování bateriových sad – Battery Management Systems (BMS), nutných pro spolehlivý provoz vozidel s elektrickou trakcí a ...
 • Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků 

  Šula, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá inovací v automobilním průmyslu, a to v brzdové soustavě, především systémem ABS, jeho vývojem a důležitosti v rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu a následně i spolehlivosti ...
 • Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty 

  Junek, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem „operativní teplota“ a ověřit metrologické charakteristiky komplexního snímače operativní teploty, který byl zkompletován na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, srovnáváním ...
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti biodegradabilních slitin na bázi hořčíku 

  Faltejsek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled materiálů pro biomedicínské aplikace, srovnání biokompatibilních a biodegradabilních materiálů a dále přehled biodegradabilních slitin na bázi hořčíku. Práce má celkem čtyři ...
 • Small Punch Test - hodnocení možností metodiky a její omezení 

  Závodský, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je zhrnutie a zhodnotenie súčasného stavu znalostí o relatívne novej metóde skúšania materiálov, tzv. penetračnej skúške (Small Punch Test). Sú naznačené prednosti aj obmedzenia metódy a uvedené ...
 • Manipulátor pro třídění kuliček řízený PLC 

  Mareček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím PLC (Programmable Logic Controller) pro třídění barevných kuliček za použití snímače barev. Teoretická část popisuje princip činnosti prvků třídiče kuliček a presentuje typy ...
 • Zavádění projektového řízení do strojírenských firem 

  Jarolímek, Jiří
  Tato bakalářská práce mapuje současný stav použití projektového řízení ve strojírenství, dále pak návrh jeho implementace do strojírenské společnosti, která ho dosud nepoužívala. Možnosti projektového řízení jsou popsány ...
 • Volba materiálu a tepelné zpracování čepelí nožů 

  Mrňa, Tomáš
  Kvalitní nůž má mít dobré řezné vlastnosti a ostří odolné proti otupení, což lze dosáhnout použitím různých druhů materiálů. Nejčastějším materiálem pro jejich výrobu jsou oceli. Rozlišujeme čtyři základní skupiny ocelí ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro simulaci dějů v EHD mazaných kontaktech 

  Sýkora, Ota
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského prostředí pro výpočty dějů probíhajících v elastohydrodynamicky (EHD) mazaných kontaktech. Hlavním cílem první části je seznámení s EHD mazáním a následný ...
 • Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny 

  Halmazňa, Jiří
  Tato bakalářská práce se věnuje studiu mechanických vlastností slitiny QE22 vyztužené částicemi SiC a vlákny Saffil. Tento kompozit byl vyroben metodou infiltrace částic ve tvaru preformy roztavenou matricí za vysokého ...
 • Metody kontroly železničních kol v současné technické praxi 

  Ondriašová, Patricie
  Předložená bakalářská práce se zabývá metodami kontroly železničních kol v současné technické praxi. Nejprve je popsáno železniční dvojkolí a postup při výrobě kol. V další části, jež tvoří hlavní náplň bakalářské práce, ...
 • Měření a vizualizace dat ze senzoru vzdálenosti v reálném čase Arduino a XBee komunikaci v prostředí MATLAB 

  Zapletal, Marek
  Práce se zabývá tvorbou měřícího obvodu, který se skládá z ultrazvukového senzoru, programovatelné desky Arduino, v němž bezdrátový přenos dat do počítače s programem MATLAB zajišťují moduly Xbee. V teoretické části byly ...

Zobrazit další