• Metrologické charakteristiky teploměrů 

  Káhn, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením dynamických charakteristik teploměrů a návrhem pracoviště, které by v budoucnu mohlo být využito místo stávajícího pracoviště, které využívá již zastaralou technologii.
 • Zavádění projektového řízení do strojírenských firem 

  Jarolímek, Jiří
  Tato bakalářská práce mapuje současný stav použití projektového řízení ve strojírenství, dále pak návrh jeho implementace do strojírenské společnosti, která ho dosud nepoužívala. Možnosti projektového řízení jsou popsány ...
 • Energetické řetezy 

  Oríšek, Petr
  Tato práce poukazuje na zásadní význam energetických řetězů ve strojírenské praxi a široký rozsah jejich použití. Zpracování tohoto tématu zahrnuje představení nejrůznějších typů energetických řetězů, informace o jejich ...
 • Small Punch Test - hodnocení možností metodiky a její omezení 

  Závodský, Peter
  Predmetom bakalárskej práce je zhrnutie a zhodnotenie súčasného stavu znalostí o relatívne novej metóde skúšania materiálov, tzv. penetračnej skúške (Small Punch Test). Sú naznačené prednosti aj obmedzenia metódy a uvedené ...
 • Svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku 

  Schiffer, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku. Práce je věnována popisu principu technologie svařování elektronovým svazkem. Je zde popsána interakce elektronového ...
 • Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty 

  Junek, Petr
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s pojmem „operativní teplota“ a ověřit metrologické charakteristiky komplexního snímače operativní teploty, který byl zkompletován na fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, srovnáváním ...
 • Návrh uživatelského rozhraní pro simulaci dějů v EHD mazaných kontaktech 

  Sýkora, Ota
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského prostředí pro výpočty dějů probíhajících v elastohydrodynamicky (EHD) mazaných kontaktech. Hlavním cílem první části je seznámení s EHD mazáním a následný ...
 • Urychlení procesu čištění pokovených a lakovaných ocelových dílů 

  Hoplíček, Ondřej
  Práce je zaměřena na urychlení (optimalizaci) procesu čištění ocelových držáků používaných při kontinuálním procesu lakování a pokovení reflektorů ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o. Mohelnice. Hlavním záměrem je ...
 • Analýza pracovního prostoru Delta robotu 

  Kočan, Michal
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat pracovní prostor Delta robotu v závislosti na počtu a délce jeho ramen. Úvod práce je zaměřen na obecný popis problematiky v podobě rešerše. V další části je řešení kinematických ...
 • Sol-gel syntéza a vlastnosti nanočástic piezokeramických materiálů na bázi(BaxCa1-x)(TiyZr1-y)O3 

  Vacek, Petr
  Tématem práce byla sol-gel syntéza nanočástic piezokeramiky na bázi BaxCa1-xTiyZr1-yO3 (BCTZ), příprava slinutých vzorků a analýza jejich struktury a vlastností. V teoretické části byly shrnuty poznatky o piezoelektrických ...
 • Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci 

  Pilch, Tomasz
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Raspberry Pi pro domácí automatizaci a pro automatizaci obecně. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s počítačem Raspberry Pi, sepsat přehlednou rešerši využití spolu s ...
 • Možnosti silového řízení lineárních pohonů 

  Merzliakov, Evgeniy
  Tato bakalářská práce se zabývá možností silového řízení lineárních pohonů. Obsahuje rozdělení lineárních pohonů, popis používaného motoru, řídicí jednotky a komunikačního protokolu. Dále obsahuje popis principů, metod ...
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti biodegradabilních slitin na bázi hořčíku 

  Faltejsek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat přehled materiálů pro biomedicínské aplikace, srovnání biokompatibilních a biodegradabilních materiálů a dále přehled biodegradabilních slitin na bázi hořčíku. Práce má celkem čtyři ...
 • Havárie mostu Silver Bridge v Point Pleasant - rozbor příčin havárie 

  Jagoš, Jiří
  Bakalářská práce se soustředí na rozbor příčin havárie mostu Silver Bridge, ke které došlo v roce 1967, čtyřicet let od uvedení mostu do provozu. Jsou podrobně rozebrány možné příčiny pádu mostu, a to na základě informací ...
 • Systémy správy baterií pro mobilní robotiku 

  Brabenec, Petr
  Cílem této bakalářské práce je rešeršní studie systémů používaných pro monitoring, nabíjení a balancování bateriových sad – Battery Management Systems (BMS), nutných pro spolehlivý provoz vozidel s elektrickou trakcí a ...
 • Digitální podružné hodiny 

  Hortvík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky pro řízení digitálních podružných hodin. Úvodní část práce je zaměřena na seznámení se s problematikou použití podružných hodin. Následně se práce zabývá návrhem ...
 • Návrh řídicího systému domácího zavlažování se Siemens LOGO! 

  Michl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout řídicí systém domácího zavlažování, jeho jednotlivé komponenty a implementovat jej na Siemens LOGO!. Byla provedena volba jednotlivých komponent a byl vytvořen řídicí program. Návrh ...
 • Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru 

  Hradil, David
  Práce s názvem „Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru“ je zaměřena na volbu optimální korozivzdorné oceli pro dané zařízení, v našem případě vyvíječe čisté páry. V práci jsou uvedeny hlavní mechanismy a ...
 • Příprava a aplikace kompozitních materiálů na součásti autobusů 

  Rusek, Jan
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení a ukázka využitelnosti kompozitních materiálů v autobusovém průmyslu. V první části obsahuje přehled vybraných typů kompozitních materiálů, základní rozdělení, popis jejich složek a ...
 • Reflexní úpravy transparentních materiálů 

  Meluzín, Ondřej
  Tato práce se zabývá možnostmi a metodami nanášení povlaků na transparentní materiály za účelem zlepšení jejich opticko-reflexních vlastností. Popisuje jednotlivé metody, kterými je možné dnes povlaky nanášet v průmyslovém ...