Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrofluidika 

    Abrahám, Martin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou proudění plynů a kapalin v zařízeních s mikro rozměry. První část práce je zaměřena na problematiku Reynoldsova čísla a laminárního proudění v mikrokanálku. V druhé části jsou popsány ...