Now showing items 1-1 of 1

  • Etapy vývoje navigace v TMA od tradičních postupů k P-RNAV. 

    Adler, Martin
    Bakalářská práce se zabývá vývojem letecké navigace v koncové oblasti (TMA). Popisuje terminálový prostor v okolí letiště a vyjmenovává současné druhy přiblížení. Vysvětluje také koncept PBN organizace ICAO a srovnává jeho ...