Now showing items 1-2 of 2

  • Koncentrátory napětí v leteckých konstrukcích 

    Černota, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá významnými koncentrátory napětí na skládaných leteckých konstrukcích vyrobených z kovových materiálů. Vytváří přehled nejvýznamnějších vrubů a jejich vlivu na únavovou životnost. Dále uvádí ...
  • Průkaz bezpečné životnosti draku letounu podle předpisu FAR 23 

    Čermák, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá podrobným výkladem požadavků předpisu FAR 23 na experimentální a výpočtový průkaz bezpečné životnosti draku letounu. V úvodní části se nacházejí informace o historickém vývoji tohoto předpisu ...