Now showing items 1-1 of 1

  • Design skříně mini PC 

    Badin, Jakub
    Předmětem této bakalářské práce je design skříně mini PC. Cílem práce je vytvoření návrhu skříně, který respektuje technické, estetické a ergonomické požadavky.