Now showing items 1-20 of 560

 • Aerodynamické tunely pro automobily 

  Gross, Arnold
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...
 • Aktivní aerodynamické prvky automobilů 

  Mikulášek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma aktivní aerodynamické prvky. Práce nás nejprve seznámí se základy aerodynamiky a tvorbou vztlakové síly. Popisuje jednotlivé aktivní aerodynamické prvky, které ...
 • Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách 

  Sedmidubský, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o akumulaci tepla v solárních tepelných systémech. První část je věnována solární energii a problémům s jejím využitím. Druhá část se věnuje solárním tepelným systémům a obecně nás seznámí ...
 • Alternativní paliva pro vznětové motory 

  Baránek, Adam
  Spalovací motory se staly součástí každodenního života. Se stále ubývajícími zásobami ropy a s rostoucími poukazy na škodlivost jejího spalování na životní prostředí se stále více rozvíjí použití alternativních paliv. V ...
 • Analýza a modelování sensorů a aktuátorů stavebnice LEGO Mindstorm 

  Hanuš, Pavel
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou a modelováním vybraných sensorů a aktuátorů programovatelné robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT 2.0. Aktuátory jsou zastoupeny servomotory a mezi vybrané sensory patří barevný ...
 • Analýza a optimalizace výrobního systému pomocí počítačové simulace 

  Sekerová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na simulaci a optimalizaci výrobních systémů. Cílem je vysvětlení základních pojmů týkajících se nejen simulace a optimalizace,ale i obecně výroby. Rovněž je objasněna tvorba simulačního ...
 • Analýza dokončovacích způsobů obrábění 

  Daumer, Tomáš
  Práca sa zaoberá analýzou dokončovacích spôsobov obrábania. Táto publikácia sa zameriava na charakteristiku základných dokončovacích metód a výslednú kvalitu povrchu. Práca uvádza používane stroje a nástroje v týchto ...
 • Analýza mechanických vlastností plastových materiálů pro 3D tisk 

  Jelínek, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat mechanickými vlastnostmi materiálů používaných při výrobě metodou FDM. Budou testovány tahové a ohybové mechanické vlastnosti v závislosti na parametrech tisku. Pro testování budou ...
 • Analýza popelovin z krbové vložky 

  Drápela, Jakub
  Tato bakalářská práce má za cíl seznámit čtenáře s velikostní analýzou popelovin z krbové vložky. Práci lze rozdělit na dvě části, přičemž první se věnuje popisu krbových vložek, palivům. Následným procesům při spalování ...
 • Analýza pracovního prostoru Delta robotu 

  Kočan, Michal
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat pracovní prostor Delta robotu v závislosti na počtu a délce jeho ramen. Úvod práce je zaměřen na obecný popis problematiky v podobě rešerše. V další části je řešení kinematických ...
 • Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence 

  Pikálek, Tomáš
  Práce se zabývá interferometrií nízké koherence, zejména jejím využitím v kombinaci s laserovou interferometrií pro optickou analýzu profilu povrchů. Uvádí principy laserové interferometrie se zaměřením na přesné měření ...
 • Analýza sendvičových struktur metodou konečných prvků 

  Bucňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozbor materiálového modelu jádra sendvičových struktur. Chování sendvičového jádra je simulováno pomocí metody konečných prvků (MKP) v programech MSC.Patran/Nastran. První část se ...
 • Aplikace bezdozvukových komor 

  Lasota, Martin
  Tato práce pojednává o určování akustických veličin a možnostech užívání bezdozvukové komory. Pro tento účel jsou zde popsány fyzikální požadavky kladené na bezdozvukové komory. Podstatná část této práce je také věnována ...
 • Aplikace optimalizace pro návrh subsystémů energetických celků 

  Janošťák, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem spalovacího roštu. Klíčovým faktorem při návrhu je výhřevnost odpadu, která byla modelována na základě analýzy dat z reálného provozu. Cílem je navrhnout spalovací rošt, který by byl ...
 • Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky 

  Malý, Ondřej
  Práce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě ...
 • Aplikace systému Synco Living 

  Červinka, Michal
  Tato bakalářská práce pojednává o moderním způsobu řízení vytápění a větrání inteligentních budov se systémem Synco living od firmy Siemens s.r.o., popisuje výhody, nevýhody a jed-notlivé komponenty daného systému. Součástí ...
 • Aplikace vysokorychlostních kamerových systémů 

  Záveský, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vysokorychlostní kamery, a to zejména na jejich využití v praxi. Práce se zabývá charakteristikou kamery, historickým vývojem a okolnostmi potřebnými k dobré kvalitě nahrávky. Dále byly ...
 • Asistenční systémy moderních vozidel 

  Piskoř, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá asistenčními systémy moderních vozidel. V první části je stručně popsána pasivní a aktivní bezpečnost motorových vozidel včetně rozdílů mezi těmito typy bezpečnosti motorových vozidel. Druhá ...
 • Asistenční systémy v automobilech a jejich hodnocení podle směrnic Euro NCAP 

  Szabó, Ákos
  Cieľom bakalárskej práce bol vytvoriť prehlad o súčasných asistenčných systémov automobilov a preukázať ich vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. V prvej časti boli systémy kategorizované podľa ich charakteristiky a ...
 • Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stabilitou soustav lineárních diferenciálních rovnic a to speciálně stabilitou ljapunovskou a asymptotickou. Nejprve jsou zavedeny potřebné pojmy z teorie stability a soustav diferenciálních ...