Show simple item record

Synthesis of spherical gold nanoparticles for biomedical applications

dc.contributor.advisorDrbohlavová, Janaen
dc.contributor.authorGablech, Evelínaen
dc.date.accessioned2018-10-21T20:37:19Z
dc.date.available2018-10-21T20:37:19Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGABLECH, E. Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73066cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31571
dc.description.abstractTato práce se zabývá syntézou sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace. Zlaté nanočástice byly syntetizovány ekologicky nezávadnými metodami, kterým je věnována i značná část rešerše. Cílem bylo nasyntetizovat stabilní koloidní zlaté nanočástice vhodné pro různé biomedicínké aplikace zejména, pro in vivo a in vitro zobrazovací metody, kterých přehled je take obsažen v teoretické části práce. Také byl proveden test cytotoxicity, jelikož částice mají být použitelné pro in vivo aplikace. Částice byly dale charakterizovány metodami SEM, DLS a UV-VIS.en
dc.description.abstractThis paper deals with synthesis of spherical gold nanoparticles for various biomedical applications. Gold nanoparticles were synthetized by green methods. Considerable part of this thesis is devoted to green procedures. The aim of this work was to synthetize stable colloid gold nanoparticles suitable for various biomedical applications; especially for in vivo and in vitro bioimaging techniques. Review of these methods is included in theoretical part of this thesis as well. A cytotoxicity test was also provided. Gold nanoparticles were characterized by methods SEM, DLS, UV-VIS.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzlaté nanočásticeen
dc.subjectsyntézaen
dc.subjectcharakterizaceen
dc.subjectzobrazováníen
dc.subjectcytotoxicitaen
dc.subjectgold nanoparticlescs
dc.subjectsynthesiscs
dc.subjectcharacterizationcs
dc.subjectimagingcs
dc.subjectcytotoxicitycs
dc.titleSyntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikaceen
dc.title.alternativeSynthesis of spherical gold nanoparticles for biomedical applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:36cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73066en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:43:07en
sync.item.modts2020.03.31 15:49:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeAdam, Vojtěchen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph.D. (člen) RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Provazník požádal o odpovědi na otázky oponenta. Dále se dotázal na význam obrázku na prvním snímku prezentace. Prof. Holčík se zeptal zda hraje při přípravě nanočástic vliv použité ovoce. Prof. Provazník se dále dotázal pro studentka zvolila pro syntézu právě cibuli. RNDr. Fuchs požádal o upřesnění a zdůvodnění variability výsledků uvedených v tabulce v prezentaci. Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Studentka obhájila diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record