Show simple item record

Ultrasound blood flowmeter for haemodialysis monitor

dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorKrohová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:52:06Z
dc.date.available2018-10-21T16:52:06Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKROHOVÁ, L. Ultrazvukový průtokoměr pro dialyzační monitor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73093cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31581
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je seznámení se s principem hemodialýzy, metodami měření průtoků krve a vytvoření systémového a obvodového návrhu měřiče průtoku krve. Práce obsahuje úvod do hemodialýzy, popis dialyzačního monitoru, rozdělení ultrazvukových měřičů průtoku, systémový návrh měřiče průtoku krve se stručným popisem jednotlivých funkčních bloků, obvodové schéma měřiče průtoku a experimentální ověření obvodu. Práce dále zahrnuje seznam použitých součástek, výkres plošného spoje a technický výkres snímače.cs
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to get know about introduce the principles of hemodialysis, blood flow measurement methods and the creation the system and peripheral design of blood flow meter. The thesis contains an introduction to hemodialysis, a description of the dialysis monitor, the distribution of ultrasonic flow meters and system design of blood flow meter with a brief description of each function block, circuit diagram of a flow meter and experimental verification of the circuit. There are also the list of components, printed circuit board drawing and technical drawing of the sensor included.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopplerův jevcs
dc.subjectdialyzační monitorcs
dc.subjectultrazvukový průtokoměrcs
dc.subjectprůtok krvecs
dc.subjectDoppler effecten
dc.subjecthemodialysis monitoren
dc.subjectultrasound blood flowmeteren
dc.subjectblood flowen
dc.titleUltrazvukový průtokoměr pro dialyzační monitorcs
dc.title.alternativeUltrasound blood flowmeter for haemodialysis monitoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-10cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:30cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73093en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:17:27en
sync.item.modts2020.03.31 09:54:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSekora, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ota Gotfrýd, CSc. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. položil otázku: Proč jste použila v daném obrázku u přenosu jednotky ve voltech? Dr. Ing. Vlastimil Vondra položil otázky: Proč jste použila napájecí můstky? Proč nefungoval senzor? Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record