Show simple item record

Programming of the two-axle drive with Maxon EC motors

dc.contributor.advisorKoláčný, Josefcs
dc.contributor.authorToman, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:48:42Z
dc.date.available2018-10-21T16:48:42Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationTOMAN, J. Programování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3166
dc.description.abstractTato práce popisuje řízení dvouosého servopohonu s EC motory typu MAXON, pomocí řídící jednotky EPOS. Kromě vlastního řízení EC motorů, obsahuje různé druhy postupů pro návrh parametrů spojitých i diskrétních regulátorů, s následným ověřením a porovnáním vlastností, pomocí programového prostředí MATLAB. Po úspěšném simulačním ověření, je nejvhodnější regulátor pro polohové řízení dvouosého servopohonu, vložen do reálných řídících jednotek EPOS, které jsou připojeny k EC motorům MAXON s výrobním označením EC-max 22. Dále je realizováno nastavení komunikace mezi řídicí jednotkou typu EPOS P a jí podřízenou jednotkou EPOS. Jednotka EPOS P je dále propojena s řídicím počítačem pomocí sériové sběrnice RS 232 . Další částí této práce je program pro řízení dvouosého servopohonu opisujícího nápis MAXON s využitím lineární a kruhové interpolace. K vytvoření zdrojového kódu programu je použitý standardní programovací jazyk ST. Tento program je realizován v programovém prostředí EPOS STUDIO, které je dodáváno výrobcem k řídícím jednotkám EPOS.cs
dc.description.abstractThis work describes direction of the two-axle drive with EC motors type MAXON by means of control unit EPOS. Except own direction of EC motors it contains various types progress for proposal parameters of the continuous and discrete regulator with consequence verification and character comparison by means of programming surroundings MATLAB. After the successful simulation verification is introduced most suitable regulator for positional direction of the two-axle drive into the real control units EPOS which they are connected to EC motors MAXON with making sign EC- max 22. Further is realized communication setting among control unit type EPOS P and her subjection unit EPOS. Unit EPOS P is further connected with steering computer by means of serial bus RS 232. Other part these work is program for direction of the two-axle drive copying the inscription MAXON with use linear and circular interpolation. To creation of the program source code is used standard programming language ST. This program is realized in programming surroundings EPOS STUDIO which is added by the producer to control units EPOS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEC motorcs
dc.subjectregulátorcs
dc.subjectdvouosý servopohoncs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectřídicí jednotka EPOScs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectMaxoncs
dc.subjectEC motorsen
dc.subjectregulatoren
dc.subjecttwo-axle driveen
dc.subjectdirectionen
dc.subjectcontrol unit EPOSen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectMaxonen
dc.titleProgramování dvouosého pohonu s EC motory typu Maxoncs
dc.title.alternativeProgramming of the two-axle drive with Maxon EC motorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-06-17-10:47:38cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:06:24en
sync.item.modts2019.05.18 01:54:01en
dc.contributor.refereePazdera, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record