Show simple item record

Optimization of Methods for Manufacturing Wormshafts

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorČerný, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:18Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationČERNÝ, M. Optimalizace výroby součásti "šnekový hřídel" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72446cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31674
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je optimalizace výroby šnekových hřídelí ve specifických podmínkách konkrétní společnosti, kdy optimalizace je na žádost firmy řešena v oblastech, které vymezuje obsah této závěrečné práce. V první části je proveden rozbor součásti včetně její technologičnosti. Dále je provedena analýza původní technologie výroby s ohledem na racionalizaci, která následuje v dalším bodě a navrhuje novou podobu výrobního procesu. V další části jsou sestaveny dispoziční varianty pracovišť, které vychází z již nově navržené technologie výroby. Závěr práce je věnován kontrolnímu přípravku, jenž by měl sloužit na pracovištích kontroly i v samotné výrobě při měření součástí typu šnekových hřídelí. V diskuzní části je pak navrhnuto další možné pokračování optimalizace ve výrobním procesu těchto klíčových komponent, které tvoří sestavu ovládací převodovky ventilů či kulových kohoutů.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the optimization of the production wormshaft under specific conditions in a particular company. The optimization was requested by firm as a solution in the areas which are defined by content of this thesis. In first part, the technology of the product manufacture is evaluated. Next analysis of the original production technology is performed the regarding rationalization explained later, proposing a new form of manufacturing process. In the following parts layout variants of workplaces are assembled. These variants are based on the newly designed technology. The final part presents a control jig, which will be used in quality assurance and manufacturing workplaces and allows to measure various type of wormshaft parts. In the discussion section there is a proposal of another possible solution for manufacturing optimization these key components that make up assembly control gearbox of valves and ball valves.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttechnologie výrobycs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectšneková hřídelcs
dc.subjectpracovištěcs
dc.subjectkontrolní přípravekcs
dc.subjecttechnology of productionen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectwormshaften
dc.subjectworkplaceen
dc.subjectcontrol jigen
dc.titleOptimalizace výroby součásti "šnekový hřídel"cs
dc.title.alternativeOptimization of Methods for Manufacturing Wormshaftsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2014-06-25-07:12:52cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72446en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:20:11en
sync.item.modts2021.11.12 12:00:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkop, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Valášek (člen) Ing. Karel Neužil (člen) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Specifikace obsahové náplně časů tp, tK, tAS. 2) Podle jakých empirických vztahů byly vypočítány strojní časy? 3) Který prvek zabezpečuje v oceli korozivzdornost? 4) Co je austenit? 5) Jaké šneky znáte a jaké jsou převodové poměry? 6) Jak to bylo unášené při soustružení? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record