Show simple item record

Progressive Milling Tools

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorKoubek, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:34:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:34:58Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOUBEK, D. Progresivní frézovací nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72459cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31791
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvoření rešerše na téma progresivní frézovací nástroje, zohledňující vývoj a současný stav frézovacích nástrojů. Dále se věnuje přímo problematice frézování a nástrojů, včetně základních teoretických a charakteristických podmínek pro tuhle metodu obrábění. Zabývá se i stručným rozdělením nástrojů z několika technologických hledisek jako konstrukcí, nástrojového materiálu, způsoby upnutí a mnoha dalším. Jedna kapitola se věnuje i samotnému způsobu upínání frézovacích nástrojů pomocí mechanického, hydraulického či tepelného systému upnutí. V poslední části se zaměřuje na aktuální přehled frézovacích nástrojů pro rovinné a rohové frézování. Tyto nástroje byly vybrány z produkce tří významných domácích i světových společností zabývající se výrobou nástrojů pro frézování. Jedná se o společnosti Pramet Tools s.r.o., Seco Tools CZ a Walter AG.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a research on the topic of progressive milling tools, taking into account the actual state of development and milling tools . It also deals with issues directly and milling tools , including basic theoretical and conditions characteristic for this method of machining. It deals with the brief division of instruments from several technological aspects such as design , tooling materials, methods of camping and many others. One chapter is devoted to the method itself and clamping milling tools with a mechanical , hydraulic or thermal clamping system . The last section focuses on the current list of milling tools for surface and corner cutting . These tools were selected from the production of three major domestic and international companies engaged in the production of tools for milling. These companies Pramet Tools sro , CZ Seco Tools and Walter AG.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFrézovánícs
dc.subjectzákladní charakteristikycs
dc.subjectfrézovací nástrojecs
dc.subjectzpůsoby upínání.cs
dc.subjectMillingen
dc.subjectbasic characteristicsen
dc.subjectmilling toolsen
dc.subjectclamping systems.en
dc.titleProgresivní frézovací nástrojecs
dc.title.alternativeProgressive Milling Toolsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-19-12:26:24cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72459en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:20:30en
sync.item.modts2020.03.31 20:06:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Kleštinové upínání fréz. 2) Rozdíl mezi rohovou a rovinnou frézou. 3) Kam zařadíte stopkovou frézu? 4) Obrábění litiny. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record