Show simple item record

Innovation workplace for the manufacture of laboratory furnaces

dc.contributor.advisorLidmila, Zdeněkcs
dc.contributor.authorNevřivý, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:03Z
dc.date.available2019-06-25cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNEVŘIVÝ, L. Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71630cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31800
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce pecí a následně nový návrh obsahující dvě varianty uspořádání pracoviště. Pro vybranou vhodnější variantu je vytvořena optimalizace 5S a následné technicko-ekonomické hodnocení, které obsahuje porovnání současného a navrhovaného stavu výroby.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the draft of optimal solution for production of laboratory furnaces produced by company LAC, s. r. o. that is based on the SWOT analysis. After accomplishment detailed analysis of current conditions at the workplace, was created the standardization for furnaces construction followed by new proposal containing two variants of the workplace organization. For the selected and more suitable variant is created 5S optimization and subsequently techno-economic rating that includes comparison of current and proposed state of production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectlaboratorní peccs
dc.subjectmontážcs
dc.subject5Scs
dc.subjectstandardizacecs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectlaboratory furnaceen
dc.subjectassemblyen
dc.subject5Sen
dc.subjectstandardizationen
dc.titleInovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecícs
dc.title.alternativeInnovation workplace for the manufacture of laboratory furnacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-25-14:15:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71630en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:19:18en
sync.item.modts2020.03.30 15:49:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJonáš, Radekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky komise. Student odpovídal na tyto dotazy komise: 1. Jaké jsou další metody štíhlé výroby kromě 5S? 2. Co je to systém "KAIZEN"? 3. Jak se projeví unifikace součásti na pecích na celkovém ekonomickém zhodocení? 4. Jak by se realizoval přesun pece po pracovišti, který je uváděn v práci? 5. Co je předmětem utajení této práce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record