Show simple item record

Fundamental Analysis of Selected Stocks

dc.contributor.advisorSojka, Zdeněkcs
dc.contributor.authorStejskalová, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:29Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:29Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSTEJSKALOVÁ, L. Fundamentální analýza vybraných akcií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other74067cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31882
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením vnitřní hodnoty akcií společnosti Philip Morris ČR a.s. pomocí metod fundamentální akciové analýzy. Teoretická část práce je zaměřená na objasnění základních pojmů a metod, které se vztahují k dané problematice a budou použity při zpracování následujících částí. Analytická část obsahuje fundamentální akciovou analýzu sestavenou na makroekonomické, odvětvové a podnikové úrovni. Návrhová část se zaměřuje na aplikaci vybraných metod ke kvantifikaci vnitřní hodnoty akcie včetně následného doporučení pro investory.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the determination of the intrinsic value of Philip Morris ČR a.s. shares using methods of fundamental stock analysis. The theoretical part is focused on clarifying the basic concepts and methods that relate to this issue and will be used in the processing of the following parts. The analytical part contains fundamental stock analysis compiled on macroeconomic, branch and corporate level. The proposal part focuses on the application of selected methods to quantify the intrinsic value of shares, including the subsequent recommendation for investors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkciecs
dc.subjectakciová společnostcs
dc.subjectvnitřní hodnotacs
dc.subjectkurz akciecs
dc.subjectfundamentální analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecttabákcs
dc.subjectPhilip Morriscs
dc.subjectStocken
dc.subjectjoint-stock companyen
dc.subjectintrinsic valueen
dc.subjectshare priceen
dc.subjectfundamental analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjecttobaccoen
dc.subjectPhilip Morrisen
dc.titleFundamentální analýza vybraných akciícs
dc.title.alternativeFundamental Analysis of Selected Stocksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-20-08:00:54cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid74067en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:08:23en
sync.item.modts2020.03.31 14:20:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeProcházka, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVedoucí práce otázky nepokládá. Otázky oponenta práce zodpovezeny Ing. Josef Polák, Ph.D. Jaké hrozby jsou pro zkoumanou společnost z pohledu spotřebitulů a z pohledu regulace trhu? Otázka zodpovězena Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA Index důvěryhodnosti českého podnikání v případě roku 2013 pod 1, znamená že se jedná o optomistický výhled? Otázka zodpovězenacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record