Show simple item record

Short circuit current of synchronous generator

dc.contributor.advisorToman, Petrcs
dc.contributor.authorŠebesta, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:37:20Z
dc.date.available2018-10-21T20:37:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠEBESTA, O. Zkratový proud synchronního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73619cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31931
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou zkratového proudu synchronního stroje. První část je věnována teoretickému průběhu zkratového proudu synchronního stroje a popisuje, jak se tento přechodný děj ve své době trvání mění a jakými reaktancemi a časovými konstantami je charakterizován. Následně se tato část věnuje metodice zkoušek synchronního stroje, kterými se dají určit jeho reaktance. Druhá část práce se zabývá měřením zkratového proudu konkrétního synchronního stroje. Jsou zde provedeny zkoušky měřením, ze kterých jsou určeny reaktance stroje. Dále jsou zde změřeny časové průběhy zkratového proudu a provedena jejich analýza. Poslední část práce se zabývá simulací časového průběhu zkratového proudu. Simulace je provedena v programu Matlab/Simulink pro zkoušený synchronní stroj. Nasimulované průběhy zkratového proudu jsou porovnány s časovými průběhy, které byly naměřeny v předchozí části práce.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the problematics of short-circuit current of synchronous machine. The first section focuses on the theoretical process of short-circuit current of synchronous machine and describes how this transient process changes throughout it's duration and with what reactances and time constants it is defined. Subsequently, this section deals with the methodics of tests of the snychronous machine,which may be used to set it's reactances. The second part of the work focuses on measurement of the short-circuit current in a specific synchronous machine. Further, there are measurements of processes of the short-circuit in time and their analysis. The last section of the thesis deals with the simulation of short-circuit current process. The simulation is ran by the Matlab/Simulink software. Simulated processes of short-circuit are then compared with the results of measurements from the previous section of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsynchronní strojcs
dc.subjectreaktancecs
dc.subjectčasová konstantacs
dc.subjectzkratový proudcs
dc.subjectsimulace zkratového prouducs
dc.subjectsynchronous machine; reactanceen
dc.subjecttime constanten
dc.subjectshort circuit currenten
dc.subjectsimulations of short circuit currenten
dc.titleZkratový proud synchronního strojecs
dc.title.alternativeShort circuit current of synchronous generatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-10cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:39cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73619en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:49:51en
sync.item.modts2020.03.31 16:59:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrságová, Jaroslavacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji diplomovou práci, která se zabývala problematikou zkratového proudu synchronního stroje. Práce byla prezentována dobře a přehledně. Na otázky plynoucí z posudků odpověděl student správně a dostatečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record