Show simple item record

Application of Rapid prototyping for production of historical models of assault force vehicles

dc.contributor.advisorDvořáček, Jancs
dc.contributor.authorMalý, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:52:08Z
dc.date.available2019-04-04T04:52:08Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMALÝ, O. Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68795cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31935
dc.description.abstractPráce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě virtuálních návrhů. Kvůli srovnání byl prototyp modelu stavěn na různých strojích, využívajících odlišné metody tvorby těles. Na základě výsledného produktu 3D tisku byla zhotovena silikonová forma, do níž se v podtlakové komoře následně odlévala modelářská pryskyřice. Závěrem je, že pro objekty s velmi drobnými detaily je vhodné zvolit stroj s velkou přesností, pracující s tenkými vrstvami materiálu. Prototyp je třeba před zaformováním opracovat, protože silikonová forma přenáší většinu detailů, například texturu povrchu tvořenou skladbou vrstev.cs
dc.description.abstractThe paper deals with the production and subsequent evaluation of produced historical trolleys Steyr K2670 models at a scale of 1:120. For manufacturing of the product was used rapid prototyping technology, which creates objects based on the virtual designs. In order to compare, the prototype model was built on different machines, using different methods of making bodies. Based on the final product was produced 3D printing silicone mould, into which was casted the modeller resin in the vacuum chamber. The conclusion is that for objects with very fine detail, it is suitable to choose a machine with high accuracy, working with thin layers of material. The prototype needs to be shaped before creating mould because silicone mould transmits most of the details, such as the texture of the surface layer structure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subject3D Printingcs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectModel Maker 3D Plottingcs
dc.subjectPolyJetcs
dc.subjectsilikonová formacs
dc.subjectpodlakové litícs
dc.subjectresincs
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subject3D Printingen
dc.subjectFDMen
dc.subjectModel Maker 3D Plottingen
dc.subjectPolyJeten
dc.subjectsilicone moulden
dc.subjectvacuum castingen
dc.subjectresinen
dc.titleAplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické technikycs
dc.title.alternativeApplication of Rapid prototyping for production of historical models of assault force vehiclesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-19-12:01:46cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid68795en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:45:33en
sync.item.modts2019.05.18 17:34:49en
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record