Show simple item record

Computer simulations of biaxial tension tests of soft biological tissues

dc.contributor.advisorPolzer, Stanislavcs
dc.contributor.authorSlažanský, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:19Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:19Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSLAŽANSKÝ, M. Počítačové simulace dvouosých tahových zkoušek měkkých biologických tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71744cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31955
dc.description.abstractV rámci řešení diplomové práce byl vytvořen výpočtový model dvouosé tahové zkoušky měkkých biologických tkání. Testovaný vzorek tkáně může být uchycen pomocí svorek nebo háčků. Počet i rozměr svorek a háčků nezanedbatelně ovlivňuje rozložení a velikost deformace a napětí v měřené části vzorku. Pomocí vytvořeného modelu byla zpracována citlivostní analýza počtu a rozměrů svorek a háčků a citlivostní analýza umístění svorek. Počet a rozměr háčků a svorek byly optimalizovány tak, aby materiálové parametry získané pomocí tahové zkoušky maximálně odpovídaly skutečným parametrům materiálu. Analýzou umístění svorek byl určen vliv zvolených odchylek na výsledek tahové zkoušky. Na závěr je předložen návrh dalšího postupu.cs
dc.description.abstractWithin the master thesis a computational model of biaxial tension test of soft biological tissues was developed. The tested specimen can be attached using clamps or hooks. The number and the size of clamps and hooks have a significant impact on the distribution of stress and strain in the centre of the specimen, where deformation is measured. Using the developed computational model, a sensitivity analysis of number and size of clamps and hooks and a sensitivity analysis of placement of clamps was elaborated. The number and size of clamps and hooks were optimized in such a way that the material’s parameters obtained by the tension test correspond to the utmost to the actual parameters of the material. By analyzing the placement of clamps, the influence of selected deviations on the outcome of the tension test was determined. Finally, a plan of the next course of action has been proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCitlivostní analýzacs
dc.subjectměkká biologická tkáňcs
dc.subjectdvouosá tahová zkouškacs
dc.subjectháčkycs
dc.subjectsvorky.cs
dc.subjectSensitivity analysisen
dc.subjectsoft biological tissueen
dc.subjectbiaxial tension testen
dc.subjecthooksen
dc.subjectclamps.en
dc.titlePočítačové simulace dvouosých tahových zkoušek měkkých biologických tkánícs
dc.title.alternativeComputer simulations of biaxial tension tests of soft biological tissuesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:35cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71744en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:05:38en
sync.item.modts2020.03.31 05:24:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNávrat, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Velice kladně byla hodnocena práce studena v rámci řešitelského týmu složitého projektu. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record