Show simple item record

Methods for the determination of radiological impact of the food chains

dc.contributor.advisorHavránková, Barboracs
dc.contributor.authorTesař, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:30Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:30Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationTESAŘ, J. Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33184cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3195
dc.description.abstractDiplomova´ pra´ce poda´va´ uceleny´ přehled o metoda´ch stanovení radiologicky´ch dopadů v potravních řetězcích. Popisuje stanovení radionuklidů v potravina´ch za obvykle´ radiační situace a za mimořádne´ radiační situace. V prakticke´ části jsou modelova´ny dvě radiační uda´losti a to radiační uda´lost na u´zemí ČR a radiační uda´lost na u´zemí jine´ho sta´tu a její dopad na ČR. Na za´věr jsou obě modelove´ situace porovna´ny.cs
dc.description.abstractThe diploma work presents comprehensive overview of methods of determination of radiological impact on food chains. It describes the determination of radionuclides in groceries in common radiation situation and in unusual radiation situation. Practical part of the work presents two model radiation events. These are radiation event in the territory of Czech Republic and radiation event in the territory of other country and its impact on Czech Republic. In the end both model situations are compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectradionuklidcs
dc.subjectmimořádná radiační situacecs
dc.subjectmonitorovánícs
dc.subjectpotravní řetězeccs
dc.subjectradionuclideen
dc.subjectradiological emergencyen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectfood chainen
dc.titleMetody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcíchcs
dc.title.alternativeMethods for the determination of radiological impact of the food chainsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-10cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:09cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33184en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:05:29en
sync.item.modts2020.03.31 05:41:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBartusková,, Milušecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Derco, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record