Show simple item record

The Studies to Eliminate the Risk of Occupational Safety

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorBětík, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:19:22Z
dc.date.available2018-10-21T17:19:22Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBĚTÍK, T. Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71389cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31983
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje úroveň bezpečnosti práce a plnění zákonných požadavků ve společnosti a na daném pracovišti. Na závěr navrhuje doporučení pro zlepšení BOZP.cs
dc.description.abstractBachelor's thesis is focused on the issue of occupational safety and health protection in the area of biogas plant owned by selected business entity. The work provides a theoretical basis for the issue, analyzes the level of occupational safety and compliance with legal requirements at the company and the workplace. Closing with recommendations for improving safety and health.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectochrana zdravícs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectpracovní podmínkycs
dc.subjectbioplynová stanicecs
dc.subjectoccupational safetyen
dc.subjecthealth protectionen
dc.subjectrisksen
dc.subjectworking conditionsen
dc.subjectbiogas planten
dc.titleStudie pro odstranění rizik bezpečnosti prácecs
dc.title.alternativeThe Studies to Eliminate the Risk of Occupational Safetyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-27-09:52:14cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71389en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:37:24en
sync.item.modts2020.03.31 13:52:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠlimar, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: zodpovězeno prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: Koho byste na kontrolu bezpečnosti práce doporučil a v jakých časových intervalech by měly tyto kontroly provádět? - zodpovězeno Ing. Radek Doskočil, Ph.D.: Proč jste vybral danou bodovou metodu pro analýzu rizik? - zodpovězeno Jak se implementace návrhu projeví ve finanční stránce podniku? - zodpovězeno částečně doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.: Lze podle přiřazených bodů závažnosti v tabulce rizik usuzovat i na finanční zátěž pro firmu tímto rizikem? - zodpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record