Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorSághy Estélyi, Kristínacs
dc.contributor.authorPech, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:00Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPECH, J. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other68533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31985
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma „Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení“ se zabývá analýzou finanční situace státního podniku DIAMO za léta 2008–2012. Teoretická část popisuje metody a ukazatele finanční analýzy, které jsou v další části postupně aplikovány na analyzovaný podnik. Cílem práce je celkové zhodnocení finanční situace státního podniku DIAMO a návrh takových opatření, jež povedou ke zlepšení současné finanční situace.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis on „Evaluation of the financial situation in the firm and proposals to its improvement” analyzes the financial situation of the state-owned enterprise DIAMO for 2008–2012. The theoretical part describes the methods and financial indicators, which are successively applied to the analyzed firm. The aim of the thesis is to assess the overall financial situation of the state-owned enterprise DIAMO and to form proposals leading to the improvement of the current financial situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectabsolutní ukazatelecs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectsoustavy ukazatelů.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss statementen
dc.subjectcash flowen
dc.subjectabsolute indicatorsen
dc.subjectfinancial ratiosen
dc.subjectsets of financial ratios.en
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2014-06-30-08:11:09cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid68533en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:52:35en
sync.item.modts2019.05.18 12:32:44en
dc.contributor.refereeCísařová, Milušecs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record