Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKoleňák, Jiřícs
dc.contributor.authorKrejčí, Petrcs
dc.date.accessioned2014-12-19T07:42:55Z
dc.date.available2024-06-11cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKREJČÍ, P. Rozvoj obchodních aktivit podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70897cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31992
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je problematika rozvoje obchodních aktivit podniku. Práce obsahuje podrobnou analýzu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, která je shrnuta do SWOT analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navržena doporučení zaměřené na zlepšení současného marketingového mixu a eliminaci slabých stránek podniku. Uskutečnění navržených změn by vedlo ke zvýšení tržeb a snížení podnikatelského rizika.cs
dc.description.abstractThe aim of this master's thesis is the business development of company. The thesis includes a detailed analysis of internal and external business environment, which is summarized in the SWOT analysis. Based on the analysis are proposed recommendations aimed at improving the current marketing mix and eliminate the weaknesses of the company. Making the proposed changes would increase sales and reduce business risk.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectStrategická analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectobchod.cs
dc.subjectStrategic analysisen
dc.subjectPorter's model of five forcesen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectbusiness.en
dc.titleRozvoj obchodních aktivit podnikucs
dc.title.alternativeBusiness Development of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.extent1.01 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-06-20-08:00:58cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70897en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.04.10 12:27:09en
sync.item.modts2014.12.04 00:26:16en
dc.contributor.refereeHrdý, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam