Show simple item record

Risk Behaviour of ETL Processes in a Data Warehouse

dc.contributor.advisorBartík, Vladimírcs
dc.contributor.authorKošinová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:26:42Z
dc.date.available2019-11-27T20:26:42Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKOŠINOVÁ, K. Rizikové chování ETL procesů v prostředí datového skladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other70856cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32017
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rizikovým chováním ETL procesů v prostředí datového skladu. V první části práce je definována problematika ETL procesů a cíl této práce. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska, která jsou potřebná pro vytvoření datového skladu, definici ETL procesů a odhalení možných rizik. Třetí část práce je věnována odhalení potencionální rizik ETL procesů pomocí analýzy a hodnocení rizik. Nedílnou součástí této kapitoly je řízení potenciálních rizik. Čtvrtá část je zaměřena na úpravu ETL procesů tak, aby předcházely potenciálním rizikům. Důležitou součástí této kapitoly je tzv. havarijní plán, který obsahuje důležité postupy, které je nutné dodržet v případě, že nastane riziko. Pátá část této diplomové práce obsahuje shrnutí veškerých poznatků zjištěných v průběhu vývoje a analýzy.cs
dc.description.abstractThis thesis is about hazardous of ETL processes in their data warehouse. In the first part of this thesis I have defined the ETL processes and the aim of this thesis. The second part is about theoretical solutions needed to create a data warehouse, the definition of ETL processes and discovering potential risks. The third part is about discovering potential risks of ETL processes using an analysis and risk assessment. This part also includes a control of the potential risks. The fourth part concentrates on modifying the ETL processes to prevent potential risks. An important part of this chapter is an emergency plan containing necessary processes which must be applied in case of a risk. The fifth part of this thesis is a summary of all knowledge found during the analysis and development.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectETL procesycs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectpotenciální rizikocs
dc.subjectSQLcs
dc.subjectdatový skladcs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectETL processesen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectpotential risken
dc.subjectSQLen
dc.subjectdata warehouseen
dc.subjectdatabaseen
dc.titleRizikové chování ETL procesů v prostředí datového skladucs
dc.title.alternativeRisk Behaviour of ETL Processes in a Data Warehouseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-07-01cs
dcterms.modified2015-07-01-14:00:12cs
thesis.disciplineŘízení rizik v informačních systémechcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70856en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:03:38en
sync.item.modts2020.05.22 13:00:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOčenášek, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record