Show simple item record

Project Financing From EU Ffunds

dc.contributor.advisorZeman, Václavcs
dc.contributor.authorTóthová, Janacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:34:20Z
dc.date.available2018-10-21T19:34:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTÓTHOVÁ, J. Financování projektu z fondů EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70375cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32021
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá tématem financování projektu ze strukturálních fondů EU. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska řízení obce, projektu a projektového managementu. Další část práce analyzuje současný stav města Kunovice. Následně je zpracován konkrétní návrh na financování projektu ze strukturálních fondů EU a další alternativy financování projektu. Závěr práce tvoří vyhodnocení možností financování projektu.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the issue of project funding from the Structural Funds of the EU. At first are defined theoretical ways out of the municipality, project and project management. The next part analyzes contemporary state of the town Kunovice. Subsequently, the prepared concrete proposals for funding from EU structural funds and other alternative financing. The conclusion is evaluating the possibility of financing the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBezbariérový přístupcs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectměsto Kunovicecs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectStrukturální fondy EU.cs
dc.subjectDisabled accessen
dc.subjectsubsidiesen
dc.subjectfinancingen
dc.subjecttown Kunoviceen
dc.subjectprojecten
dc.subjectEU structural funds.en
dc.titleFinancování projektu z fondů EUcs
dc.title.alternativeProject Financing From EU Ffundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-20-08:00:52cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70375en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:08:28en
sync.item.modts2020.03.31 15:11:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSkácel, Stanislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Slezák (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího diplomové práce - odpovězeno Otázka oponenta diplomové práce - odpovězeno Otázka: Ing. Slezák Dotace z ministerstva pro místní rozvoj je další zdroj financování? Odpovězeno Otázka: Ing. Luňáček Vysvětlete metodiku tvorby Vaší SWOT analýzy a její praktické využití. Které další analýzy SWOT analýza sumarizuje? Odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record