Show simple item record

Analysis of the Selected Firm

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorVaňková, Jitkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:48Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:48Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVAŇKOVÁ, J. Analýza vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71165cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32052
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Kovolit. Jedná se o akciovou společnost, která se zabývá průmyslovou výrobou – kovářství, slévárenství. Cílem práce je analyzovat vybranou společnost a navrhnout vhodná řešení pro zlepšení situace. Mezi analýzy patří: vnitřní a vnější okolí, Porterův model, fundamentální a finanční analýza. V poslední řadě SWOT analýza. Praktické části předchází teoretická část, kde je vysvětlena charakteristika uvedených analýz. Výsledkem jsou návrhy na zlepšení výkonnosti, efektivity a finanční situace.cs
dc.description.abstractThis Master‘s Thesis is focused on the analysis of the company Kovolit. It is a joint-stock company, which is engaged in industrial production - smithery, foundry. The aim of my thesis is to analyze a company and propose appropriate solutions to improve the situation. Among the analysis include: internal and external environment, Porter's model, fundamental and financial analysis. Lastly, the SWOT analysis. Before practical part is the theoretical section, witch includes the characteristics of these analysis. The outcomes are proposals to improve the efficiency, effectiveness and financial situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza podnikucs
dc.subjectFundamentální analýzacs
dc.subjectAkciová společnostcs
dc.subjectVýkaz zisku a ztrátcs
dc.subjectRozvahacs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectVýroční zprávacs
dc.subjectPESTE analýzacs
dc.subjectAnalýza 7S.cs
dc.subjectAnalysis of the businessen
dc.subjectFundamental analysisen
dc.subjectJoint-stock companyen
dc.subjectProfit and loss statementen
dc.subjectBalanceen
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter’s modelen
dc.subjectAnnual reporten
dc.subjectPESTE analysisen
dc.subject7S analysis.en
dc.titleAnalýza vybrané firmycs
dc.title.alternativeAnalysis of the Selected Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-20-08:00:55cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71165en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:28:06en
sync.item.modts2019.05.18 04:55:21en
dc.contributor.refereeIng.František Janáčcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record