Show simple item record

Design of bulk cold forming technology for bicycle part

dc.contributor.advisorForejt, Milancs
dc.contributor.authorKubíček, Lubomírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:07:53Z
dc.date.available2019-05-17T05:07:53Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKUBÍČEK, L. Návrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other13895cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3208
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem nové metody výroby součásti jízdního kola a to brzdového bubnu, který je důležitým prvkem volnoběžného náboje. V úvodu diplomové práce je popsána současná technologie výroby součásti a její nedostatky. Na základě současné techno-logie výroby je dále navržený nový postup výroby, a to objemovým tvářením za studena. Tvářený polotovar je v návrhu následně obráběn dle stávajícího postupu. Pro operaci tváření za studena je navržen nástroj. Návrh operace tváření je doplněna výpočtem všech nutných para-metrů, včetně kontroly sestavy nástroje, postupu. Ekonomické zhodnocení nově vytvořeného postupu výroby brzdového bubnu. Vyselektovány byly jeho klady a záporycs
dc.description.abstractThe diploma thesis is dealt with a project of a new manufacture method of a bicycle´s part. The part is a brake drum, which is the necessary part of a free-running charge. In an intro-duction of the diploma thesis is described a nowdays manufacture technology and its deficiencies. According to the nowdays manufacture technology was designed a new one, which is based on a cold volumetric shanking. The shanked hemihedron is consequently shaped according to the current technology. After the operation of cold shaping an instrument is projected. The project of the shaping technology is filled up by the calculation of the essential parameters, including an arrangement of the instrument and the process. An economical evaluation of the new process of the brake drum is stated and its advantages and disadvantaged were selected.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlisováni za studenacs
dc.subjectbrzdový bubencs
dc.subjectvolnoběžný nábojcs
dc.subjectjízdní kolocs
dc.subjectobjemové tvářenícs
dc.subjectcold pressingen
dc.subjectbrake drumen
dc.subjectfree-running chargeen
dc.subjectbicycleen
dc.subjectvolumetric shankingen
dc.titleNávrh technologie objemového tváření součásti jízdního kola za studenacs
dc.title.alternativeDesign of bulk cold forming technology for bicycle parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-19cs
dcterms.modified2008-06-19-16:38:16cs
thesis.disciplineVýrobní technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13895en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:03:54en
sync.item.modts2020.04.01 00:03:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠlais, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record