Show simple item record

Proposal of mechatronic system with vibro-insulator

dc.contributor.advisorHadaš, Zdeněkcs
dc.contributor.authorFargač, Michalcs
dc.date.accessioned2019-02-14T08:16:01Z
dc.date.available2019-02-14T08:16:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFARGAČ, M. Návrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71975cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32094
dc.description.abstractTato práce se v teoretické studii zabývá dostupnými možnostmi, jak lze zabránit průchodu vibrací na přesné mechatronické soustavy skrz konstrukci, na které jsou uloženy. Praktická část sestává z navržení konceptu vibro-izolační mechatronické soustavy. Nejprve je analyzována unikátní nosná konstrukce v prostředí ANSYS Workbench. V další fázi je popsáno, jak lze propojit prostředí ADAMS a MatLab Simulink za účelem co-simulace dynamických systémů. Pomocí této co-simulace je analyzována nosná konstrukce soustavy. Nakonec je proveden návrh koncepce vibro-izolační soustavy a simulace jeho odezvy na silové zatížení.cs
dc.description.abstractThe theoretical study of this thesis deals with options available for preventing the passing of vibrations on precision mechatronic system through the structure on which they are stored. The practical part consists of the design concept of vibro-insulating mechatronic system. At first there is an analysis of the unique structure in ANSYS Workbench. Next chapters describe how to connect the ADAMS and MatLab Simulink softwares for the purpose of co-simulation of dynamic systems. With this co-simulation, the carrying structure of the system is being analyzed. Finally, the concept of vibro-isolation system is designed and simulated for its response to force load.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvibracecs
dc.subjecttlumenícs
dc.subjectADAMScs
dc.subjectMatLab Simulinkcs
dc.subjectmechatronické soustavacs
dc.subjectvibrationsen
dc.subjectdampingen
dc.subjectADAMSen
dc.subjectMatLab Simulinken
dc.subjectmechatronic systemen
dc.titleNávrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavycs
dc.title.alternativeProposal of mechatronic system with vibro-insulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-24-10:48:45cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71975en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:20:45en
sync.item.modts2020.03.31 17:12:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBřezina, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise s obsahem své práce na dobré úrovni.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record