Show simple item record

Analysis of dynamic load from induction machine current signature

dc.contributor.advisorHuzlík, Rostislavcs
dc.contributor.authorPavláček, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:31:47Z
dc.date.available2019-04-04T03:31:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPAVLÁČEK, J. Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other71464cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32111
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na analýzu dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru. Práce je seřazena od základních poruch motoru, rovnic, matematické modely, druhy zpracování signálů, simulaci a měření. Praktická část se zabývá návrhem modelu motoru v prostředí Matlab Simulink, jeho odsimulování a dále měření čerpadla BETA 12 YC na pracovišti odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana. Pomocí vhodných typů zpracování signálů jsou výsledky vyhodnoceny. Cílem této práce je analýza dynamických změn zátěže.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the analysis of the dynamic behavior of the load from the measurement of stator currents of induction motor. Work is sorted from basic engine failures equations, mathematical models, types of signal processing, simulation and measurement. The practical part deals with the design of the motor model in Matlab Simulink, the simulated and the measurement of the pump BETA 12 YC On the Department of Fluid Engineering Victor Kaplan. Use appropriate types of signal processing evaluate the results. The aim of this work is to analyze the dynamic changes of the load.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectasynchronnícs
dc.subjectmotorcs
dc.subjectzátěžcs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectstatorcs
dc.subjectrotorcs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectmomentcs
dc.subjectfázorcs
dc.subjectpohoncs
dc.subjectsignálcs
dc.subjectasynchronousen
dc.subjectmotoren
dc.subjectloaden
dc.subjectmodelen
dc.subjectstatoren
dc.subjectrotoren
dc.subjectwindigsen
dc.subjecttorqueen
dc.subjectphasoren
dc.subjectdriven
dc.subjectsignalen
dc.titleAnalýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motorucs
dc.title.alternativeAnalysis of dynamic load from induction machine current signatureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:35cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71464en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 07:03:21en
sync.item.modts2019.05.18 16:27:17en
dc.contributor.refereeOndrůšek, Čestmírcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record