Show simple item record

Transtibial prosthesis for recreational swimming

dc.contributor.advisorPaloušek, Davidcs
dc.contributor.authorKřemen, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:50:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:50:09Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKŘEMEN, J. Transtibiální protéza pro rekreační plavání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70830cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32137
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukcí aktivní transtibiální protézy pro rekreační plavání. Jejím cílem je vytvořit funkční vzorek takovéto protézy. Zařízení bude pacientovi primárně sloužit k pohybu ve vodě – bude ho mít připevněné k pahýlu a bude jím poháněn vpřed. Sekundárně bude protéza sloužit k chůzi, ve smyslu, že si pacient protézu připevní poblíž vodní plochy (bazén, přehrada, moře) a dojde s ní ke břehu. V rámci návrhu konstrukce a elektroniky bude třeba zjistit charakteristiku odporu člověka ve vodě v závislosti na rychlosti a stanovit tak potřebnou propulsní (tažnou, resp. tlačnou) sílu lodního šroubu, který bude sloužit jako pohon. Následně budou tedy vytvořeny konstrukční varianty a vybrána optimální. Ta se stane výchozí pro konstrukci zjednodušeného testovacího zařízení, které bude testováno na statický tah. Po ověření funkčnosti a spolehlivosti bude vyroben finální funkční vzorek a rovněž otestován.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the construction of an active transtibial prosthesis for recreational swimming. Its aim is to create a working sample of such a prosthesis. The device will primarily serve the patient to move in water - it will be attached to the stump and it will be driven forward. Secondarily, the prosthesis can be used for walking, in the sense that the patient attaches the prosthesis near to a water surface (pool, lake, ocean) and comes with it to the shore. As part of the design and electronics it will be necessary to determine the characteristics of the human resistance in water depending on speed and to determine the necessary propulsion (thrust) strength of the propeller, which will serve as the driving force. Subsequently there will be formed structural variants and selected the best one. This will become default for design and construction of simplified testing device, which will be tested for static thrust. After verifying the functionality and reliability, the final functional sample will be manufactured and tested too.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTranstibiálnícs
dc.subjectprotézacs
dc.subjecttahcs
dc.subjectlodní šroubcs
dc.subjectrapid prototypingcs
dc.subjectTranstibialen
dc.subjectprosthesisen
dc.subjectpropulsionen
dc.subjectwater propelleren
dc.subjectrapid protypingen
dc.titleTranstibiální protéza pro rekreační plavánícs
dc.title.alternativeTranstibial prosthesis for recreational swimmingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-27-10:01:33cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70830en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:19:49en
sync.item.modts2019.05.18 04:20:49en
dc.contributor.refereeMazůrek, Ivancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record