Show simple item record

Testing of strength of extracorporeal blood circulation connections

dc.contributor.advisorNevrlý, Josefcs
dc.contributor.authorPospíšil, Luděkcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:13:06Z
dc.date.available2019-11-27T20:13:06Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, L. Testování pevnosti hadicových spojů mimotělního krevního oběhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72680cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32158
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá testováním pevnosti spoje mezi kanylou a hadicí u mimotělního krevního oběhu. První část pojednává o hadicích, kanylách a přístrojích používaných při mimotělním krevním oběhu. Následuje problematika pevnosti spoje, návrh a sestavení měřícího stendu včetně naměření požadovaných veličin za různých podmínek. Druhá část se zabývá vyhodnocením naměřených dat. Výstupem práce je změřená závislost pevnosti spoje na tlaku a teplotě protékajícího média a velikosti tahové síly působící v ose hadice na čase, analýza výsledků a porovnání s podklady od dodavatele kanyl a hadic.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with testing the connection strength between the cannula and tubing for extracorporeal blood circulation. The first part gives information about tubing, cannulas and instruments in extracorporeal blood circuit. The following is the issue of connection strength, design and assembly of measuring stand including a measurement of the required parameters for different conditions. The second part deals with the evaluation of the measured data. The outcome of this work is measuring breakaway strength on pressure and temperature of the flowing medium and the size of the tensile forces in the axis of the tube over time, analysis of results and comparison with materials from supplier cannulas and tubing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmimotělní krevní oběhcs
dc.subjectperistaltické čerpadlocs
dc.subjecthadicecs
dc.subjectkanylacs
dc.subjectpevnost hadicového spojecs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectextracorporeal blood circuiten
dc.subjectroller pumpen
dc.subjecthoseen
dc.subjectcannulaen
dc.subjectstrength of the hose connectionen
dc.titleTestování pevnosti hadicových spojů mimotělního krevního oběhucs
dc.title.alternativeTesting of strength of extracorporeal blood circulation connectionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-24-18:20:40cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72680en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:05:31en
sync.item.modts2020.05.22 12:25:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFriedel, Danielcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record