Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorGelnarová, Monikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:26:25Z
dc.date.available2018-10-21T21:26:25Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGELNAROVÁ, M. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other69660cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32159
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou současné úrovně spokojenosti zákazníků s výrobky a službami, protože spokojení zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících úspěšnost společnosti. Analýza spokojenosti zákazníků je provedena ve společnosti KOVONA SYSTEM a.s. na základě dotazníku, který vyplní odběratelé. Výsledkem práce jsou také návrhy pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with analysis of present customer satisfaction with products and services because satisfied customers are one of the most important factors affecting success of a company. The analysis of customer satisfaction is realized in the company KOVONA SYSTEM a.s. and based on questionnaire which is sent to clients to fill out. The output of this thesis includes proposals which should increase the customer satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenost zákazníkůcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectnávrhycs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectproposalsen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-27-09:52:15cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid69660en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:08:39en
sync.item.modts2020.03.30 13:30:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeGil, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA Otázky: Objasněte rozsah škál (váhu kategorie) v dotazníku ve výzkumné části práce. Objasněte srovnávaní výsledků dat z výzkumu a jejich výstupy. - zodpovězeno doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA Otázka: Objasněte, z jakých zdrojů nebo expertních odhadů vycházíte při zhodnocení vypočtené hodnoty Net Promote Score (NPS) v práci. - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record