Show simple item record

Thermal analysis of plastic part using finite element method

dc.contributor.advisorZatočilová, Anetacs
dc.contributor.authorZemanová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:13:07Z
dc.date.available2019-11-27T20:13:07Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationZEMANOVÁ, L. Teplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other74363cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32181
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá deformací plastového dílu po teplotním zatěžování a způsobem zpracování digitálních dat pro teplotní analýzu. Je nastíněna problematika optické digitalizace, pomocí které byla získána vstupní data a metody následného zpracování za účelem teplotní analýzy. Je provedena teplotní analýza metodou konečných prvků pomocí softwaru ANSYS Workbench. Také je stručně popsána samotná metoda konečných prvků. Práce navazuje na již provedená měření za využití fotogrammetrie, cílem je porovnání využitelnosti metody konečných prvků a fotogrammetrie v oblasti měření deformací.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the thermal deformation of a plastic component after thermal loading and ways of processing digital data for a thermal analysis. There is optical digitizing outlined, since input data were obtained this way, and methods of subsequent processing for the thermal analysis. The analysis is carried out by the finite element method using ANSYS Workbench software. The finite element method is described. The work builds on measuring performed by photogrammetry, the aim is to compare applicability finite element method and photogrammetry for measuring deformation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectteplotní analýzacs
dc.subjectteplotní deformacecs
dc.subjectmetoda konečných prvků (MKP)cs
dc.subjectoptická digitalizacecs
dc.subject3D skenovánícs
dc.subjectreversní inženýrstvícs
dc.subjectthermal analysisen
dc.subjectthermal deformationen
dc.subjectfinite element method (FEM)en
dc.subjectoptical digitizingen
dc.subject3D scanningen
dc.subjectreverse engeneeringen
dc.titleTeplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvkůcs
dc.title.alternativeThermal analysis of plastic part using finite element methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-24-18:36:11cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74363en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:05:32en
sync.item.modts2020.05.22 12:23:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNečas, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (člen) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record