Show simple item record

Transfer table electromechanical

dc.contributor.advisorMalášek, Jiřícs
dc.contributor.authorPřecechtílek, Pavelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:51:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:51:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPŘECECHTÍLEK, P. Přesuvna elektromechanická [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71695cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32200
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh přesuvny pro přemisťování svazků plechů s rozvahou konstrukce elektromechanické a elektrohydraulické a provést důležité technické výpočty. Úvod práce obsahuje popis použitého konstrukčního řešení s popisem jednotlivých částí přesuvny a přehled použitých komponentů od jednotlivých výrobců. Práce zahrnuje funkční výpočet, který obsahuje zejména návrh a kontrolu pohonu pojezdového a zdvihacího ústrojí, výpočet rychlosti pojezdu a zdvihu břemene, dále řetězových převodů a dalších konstrukčních celků přesuvny. Závěr práce se zabývá pevnostním posouzením rámu přesuvny pomocí metody konečných prvků a také posouzením maximální nosnosti stroje a případných konstrukčních úprav. Součástí práce je i požadovaná výkresová dokumentace, tedy sestavný výkres přesuvny, kolejnicové dráhy a detailní výkresy rámu a excentrů pojezdových kol.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design a proposal of Transfer table electromechanical earmarked for transporting packs of sheets of tin with balance-sheet of electromechanical and electrohydraulic construction and to make important technical calculations. The introduction contains a description of the used constructional solution with the description of the individual parts of the transfer table and survey used components from different producer. The work includes functional calculations, which mainly includes the design and control of power running and lifting gear, calculate speeds and lift loads, the chain drives and other assemblies Transverse. Conclusion of this work deals with the assessment of the frame strength of the Transfer table using the finite element method. Further the work deals with the assessment of the maximum capacity of the machine and with any design modifications. The work also contains a design documentation, especially the plan of the Transfer table and detailed drawings of the frame and eccentric casters.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřesuvnacs
dc.subjectexcentrcs
dc.subjectnavíjecí vačkacs
dc.subjectkolejnicová dráhacs
dc.subjectpojezdová kolacs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectrámcs
dc.subjectřetězcs
dc.subjectTransfer tableen
dc.subjecteccentric castersen
dc.subjectcamen
dc.subjectrail tracken
dc.subjectwheelen
dc.subjectFEMen
dc.subjectframeen
dc.subjectchainen
dc.titlePřesuvna elektromechanickács
dc.title.alternativeTransfer table electromechanicalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-25-08:18:34cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71695en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:19:54en
sync.item.modts2019.05.18 04:15:12en
dc.contributor.refereeMalach, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record