Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorSmokoň, Pavolcs
dc.date.accessioned2014-12-19T23:42:03Z
dc.date.available2014-12-19T23:42:03Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSMOKOŇ, P. Návrh opatření pro plnění emisních limitů u kotle bloku 210 MW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71296cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32228
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá denitrifikácí hnědouhelného kotle elektrárenského bloku. Úvodní kapitoly jsou věnované technickému popisu kotle a možným úpravám, které by vedly ke snížení emisí NOx ve spalinách. Pro splnění nových emisních limitů platných od 1.1.2016 je navrhnuto řešení úpravy spalin pomocí selektívní katalytické redukce (SCR). Těžištěm práce je tepelný přepočet parního kotle s úpravami potřebnými pro instalaci SCR. Cílem výpočtu je určit výstupní teplotu spalin a teplotu v oblasti katalyzátoru, aby bylo možné posoudit vhodnost navrhnutých úprav.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis deals with denitrification of brown coal-fired boiler of electric power plant. First chapters describe technical characteristics of the boiler and possible measurements which would lead to lowering NOx emissions. In order for boiler to meet emission standards valid from 1.1.2016 flue gas treatment by selective catalytic reduction is proposed. Main part of the thesis is thermal calculation of the boiler with modifications necessary in order to apply SCR. The aim of calculation is to determine flue gas exit temperature and temperature at catalyst area in order to assess the suitability of proposed modifications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPráškový kotelcs
dc.subjectdenitrifikacecs
dc.subjecthnědé uhlícs
dc.subjectselektivní katalytická redukcecs
dc.subjectoxidy dusíku.cs
dc.subjectPulverized coal-fired boileren
dc.subjectbrown coalen
dc.subjectselective catalytic reductionen
dc.subjectnitric oxideen
dc.subjectnitrogen dioxide.en
dc.titleNávrh opatření pro plnění emisních limitů u kotle bloku 210 MWcs
dc.title.alternativeThe proposal of measurements to fulfill emission limits for boiler of power unit 210 MWen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.extent3.33 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-06-24-10:58:40cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71296en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:27:47en
sync.item.modts2014.12.04 05:59:47en
dc.contributor.refereeIng.Ondřej Nechvátalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam