Show simple item record

Motivation and Evaluation of Emloyes in Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorGálová, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:01:39Z
dc.date.available2019-06-16cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGÁLOVÁ, I. Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70124cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32243
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je pracovní motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které souvisí s danou problematikou. Praktická část se zabývá analýzou stávajícího motivačního systému ve vybraném podniku. Výstupem této práce jsou návrhy a doporučení, které povedou ke zlepšení spokojenosti a motivace zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the work motivation, evaluation and remuneration of employees in selected company. The teoretical part describes the basic notions which are related to this issue. The practical part deals with the analysis of the current incentive system in the selected company. The outcome of this thesis are suggestions and recommendations that will improve customer satisfaction and employee motivation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectZaměstnancics
dc.subjectmotivacecs
dc.subjecthodnocení a odměňování zaměstnancůcs
dc.subjectmotivační systémcs
dc.subjectEmployeesen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectevaluation and remuneration of emloyeesen
dc.subjectmotivation systemen
dc.titleMotivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeMotivation and Evaluation of Emloyes in Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-09:08:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70124en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:42:11en
sync.item.modts2020.03.31 03:27:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTomečková, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jana Stávková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce – odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce – odpovězeno Otázka: doc. Chalupský - Věrnostní program, propočet nákladů, vzorek respondentů - částečně odpovězeno Otázka: prof. Stávková - Měření spokojenosti zaměstnanců, využití statistické metody chi-kvadrát, využití pětibodové škály - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record