Show simple item record

Stress, deformation and safety analysis of the recumbent bicycle frontal composite axle

dc.contributor.advisorVrbka, Jancs
dc.contributor.authorOndrejka, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:35:51Z
dc.date.available2018-10-21T20:35:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationONDREJKA, J. Napjatostní, deformační a spolehlivostní analýza přední kompozitní nápravy lehokola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68832cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32267
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu kompozitní nápravy lehokola – tříkolky firmy AZUB pro analýzu deformačně napěťových stavů. Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část obsahuje seznámení s nabídkou celoodpružených tříkolek nejznámějších výrobců. Dále obsahuje pojednání o kompozitních materiálech, které tvoří hlavní prvek odpružení firmy AZUB a popis přední nápravy téže firmy. V druhé části je podrobně zpracován výpočtový model sloužící k analýze deformačně napěťových stavů pro tři zvolené zátěžné stavy. Je diskutován vliv některých parametrů materíálu a geometrie na chování nápravy s cílem vybrání vhodné varianty odpružení. Třetí část se zabývá výrobou prototypu přední nápravy a zkouškami, které slouží ke zjištění vstupních dat do numerického výpočtu a k verifikaci výsledků výpočtového modelu. Úpravy a změny vedoucí k výrobě druhého prototypu jsou obsahem poslední části. Na základě těchto zkušeností jsou pak formulována doporučení pro budoucí vývoj výpočtového modelu odpružené nápravy i samotného odpružení přední nápravy lehokola.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with creation of computational model of AZUB recumbent tricycle composite axle for stress strain analysis. The thesis consists of four main parts. The first part contains introduction to the offer of full suspended tricycles from the most known manufacturers. Furthermore it contains introduction to composite materials that makes the main element of AZUB´´s suspension, and the description of the AZUB´´s front axle. In the second part there is detailed compilation of computational model for purpose of stress strain analysis of three load states. The effect of specific material and geometry parameters on axle behavior is discussed with the aim of choosing the most appropriate variant. Third part deals with the manufacturing of the front axle prototype and with tests leading to input data for numerical model and verification of computational model. Modifications and changes that lead to manufacturing of the second prototype are content of the last part. Based on this experience some recommendations for future development of the numerical axle model and the front axle suspension itself are formulated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLehokolocs
dc.subjectpřední nápravacs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectdeformačně napěťová analýzacs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectrecumbent bicycleen
dc.subjectfront axleen
dc.subjectcompositeen
dc.subjectFEAen
dc.subjectstress-strain analysisen
dc.subjectANSYSen
dc.titleNapjatostní, deformační a spolehlivostní analýza přední kompozitní nápravy lehokolacs
dc.title.alternativeStress, deformation and safety analysis of the recumbent bicycle frontal composite axleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:34cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68832en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:48:10en
sync.item.modts2020.03.31 00:26:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMajer, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record