Show simple item record

Manufacturing of Components for Sewing Machine

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorPaděra, Radekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:23:12Z
dc.date.available2018-10-21T21:23:12Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPADĚRA, R. Výroba součásti pro šicí stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72444cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32287
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výrobou jedné součásti ze šicího stroje a to součásti unašeče. V první kapitole je proveden rozbor součásti včetně popisu její funkce. Dále je zmíněna stávající výroba součásti a pak následuje popis strojů a nástrojů potřebných k výrobě součásti. Další část je zaměřena na návrh nové výroby s využitím CNC strojů obsahující volbu polotovaru, materiálové propočty, technologický postup a výpočty strojních časů jednotlivých nástrojů. Poslední část práce je věnována technicko-ekonomickému posouzení navržené výroby.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis aims to produce one specific part of the sewing machine - the carrier. First chapter contains analysis of all parts of the sewing machine including the function part. There is also mentioned existing manufacture process with the description and all neccessary tools to produce these parts. Another part is focused on design of the new manufacture process that includes CNC machines with option to create semi-product, material calculations, technological process and calculations of all machine times of each tools. The last part of this thesis aims on assessment of designed manufacture from the technical and economical view.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectšicí strojcs
dc.subjectpolotovarcs
dc.subjectsériová výrobacs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectCNC strojcs
dc.subjectsewing machineen
dc.subjectsemi-finished producten
dc.subjectserial productionen
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectCNC machineen
dc.titleVýroba součásti pro šicí strojcs
dc.title.alternativeManufacturing of Components for Sewing Machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-16-14:18:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72444en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:45:54en
sync.item.modts2019.05.18 06:35:08en
dc.contributor.refereeMouralová, Kateřinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record