Show simple item record

Designing a Component Technology for the ŽĎAS Company

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorLočárková, Hanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:10Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:10Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLOČÁRKOVÁ, H. Řešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a. s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72440cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32288
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výrobou ozubeného věnce, smontovaného ze dvou půlvěnců. V první kapitole je popsán samotný výrobek ozubeného věnce a firma ŽĎAS, a.s., ve které je vyroben. Dále je uveden postup výroby součásti počínajíce obdržením objednávky, přes předvýrobní operace, výrobu modelu, samotné odlití až po předání částečně opracovaného polotovaru k opracování nahotovo, včetně výroby ozubení. Další část se zabývá popsáním kritických míst ve výrobě a návrhem případné nové verze technologického postupu. Poslední část práce je věnována technicko-ekonomickému posouzení navržené výroby. Dívá se na výrobu z hlediska zajištění požadovaných kritérií na kvalitu. Sleduje postup výroby podle naplánovaného harmonogramu a uvádí sled operací, respektive pracovišť, které se na výrobě podílejí.cs
dc.description.abstractThe Bachelor Thesis is focusing on the manufacture of a gear ring assembled from two half-rings. In the first chapter the product itself, the gear ring and the company ZDAS, a.s. where it is made, are described. This is followed by component production sequence, starting with the receipt of purchase order, the pre-manufacturing operations, making the pattern, casting itself through the rough machined semi-product release to the finish machining workplace incl. making the teeth. In the next section the attention is paid to production-related critical points and the proposal of possible new version of technological process. The last section is devoted to the technological-and-economical assessment of the production proposed. The production is looked on in terms of satisfaction of the desired quality criteria. The production sequence is traced as per the schedule and the sequence of operations and/or workplaces involved in the manufacture is shown.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOzubený věncecs
dc.subjectpůlvěneccs
dc.subjectodlitek věncecs
dc.subjectvýroba ozubenícs
dc.subjectvýroba odlitkucs
dc.subjectGear ringen
dc.subjecthalf-ringen
dc.subjectring castingen
dc.subjectteeth makingen
dc.subjectcasting productionen
dc.titleŘešení technologie součásti pro firmu ŽĎAS, a. scs
dc.title.alternativeDesigning a Component Technology for the ŽĎAS Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-17-15:12:49cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72440en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:19:24en
sync.item.modts2020.03.30 15:27:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubík, Romancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Vysvětlení pojmu „molyka“ 2) Specifikace nástrojů a řezných podmínek při obrábění 3) Rozbor technologie výroby součásti 4) Metody odměřování velkých součástí 5) Důvody provádění žíhání na měkko Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record