Show simple item record

The Implementation of ISMS in Small Company Focused on ICT

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorcs
dc.contributor.authorKosek, Jindřichcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:34:27Z
dc.date.available2018-10-21T19:34:27Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOSEK, J. Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71351cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32329
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací do malého podniku a aplikuje teoretické poznatky na reálnou situaci ve výrobní společnosti. V první řadě je provedena analýza současného stavu a z toho plynoucí hrozby, které mohou působit na aktiva společnosti. Poté jsou navržena opatření, na základě zjištěných rizik a požadavků majitele.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the design implementation of information security management system in a small business and is applying theoretical knowledge to real-life situations in a manufacturing company. First of all is performed analysis of current status and the consequent threats which can affect the company's assets. Thereafter are proposed measures based on identified risks and requirements of the owner.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectISMScs
dc.subjectsystém řízení bezpečnosti informacícs
dc.subjectsíťová bezpečnostcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectbezpečnost ICTcs
dc.subjectnormy řady ISO/IEC 27000cs
dc.subjectISMSen
dc.subjectinformation security management systemen
dc.subjectnetwork securityen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectICT securityen
dc.subjectstandards of ISO/IEC 27000en
dc.titleZavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturucs
dc.title.alternativeThe Implementation of ISMS in Small Company Focused on ICTen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-24-09:40:12cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71351en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:32:55en
sync.item.modts2020.03.30 20:28:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSedlák, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)cs
but.defence1) Otázky vedoucího: odpovězeno 2) Otázky oponenta: odpovězeno 3) Ing. Rostislav Tesař: Vysvětlete pojem Demingův model a jeho užití ve Vaší diplomové práci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record