Show simple item record

Creativity, Innovation and Organizational Culture

dc.contributor.advisorFranková, Emiliecs
dc.contributor.authorMalý, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:01:38Z
dc.date.available2019-04-04T01:01:38Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMALÝ, M. Kreativita, inovace a organizační kultura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other54719cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32353
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Partners Financial Services, a.s. a na základě dotazníkového šetření, rozhovorů s jejich pracovníky a vlastního pozorování je vypracováno zhodnocení organizační kultury, kreativity a týmové práce ve společnosti. Na základě zjištěných nedostatků jsou zpracovány návrhy na zlepšení organizační kultury v organizaci.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the themes of creativity, innovation and organizational culture. The theoretical part deals with definitions of terms, relations between them and recommendations for practical use. Practical project focuses on the analysis of selected companies Partners Financial Services, a.s. and on the basis of survey, interview with their staff and own observation is formulate evaluation of organizational culture, creativity and teamwork in the company. Based on the findings of deficiency are processed suggestions for improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKreativitacs
dc.subjectorganizační kulturacs
dc.subjectinovacecs
dc.subjecttýmová prácecs
dc.subjecttým.cs
dc.subjectCreativityen
dc.subjectOrganizational cultureen
dc.subjectInnovationen
dc.subjectTeamworken
dc.subjectTeam.en
dc.titleKreativita, inovace a organizační kulturacs
dc.title.alternativeCreativity, Innovation and Organizational Cultureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-09:08:57cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54719en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:18:29en
sync.item.modts2020.03.31 22:31:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeEffenberk, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Kubíčková Lea, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: odpovězeno Otázky oponenta práce: odpovězeno Otázka prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA: Jaký je Váš odhad finanční náročnosti Vašich návrhů? Kdy se společnosti tento jendorázový náklad vrátí? odpovězeno Otázka doc. Ing. Kubíčková Lea, Ph.D.: Jsou spolupracovníci ve Vámi uvedené společnosti v zaměstnaneckém poměru? Manažeři společnosti jsou v zaměstnaneckém poměru? Jaké další zpracování s Vámi získanými daty by se dalo dělat? odpovězeno Otázka Ing. Kaňovská Lucie, Ph.D.: Který z Vašich návrhů bude pro podnik nejtěžší zavést, dle Vašeho názoru? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record