Show simple item record

Designing and Producing a Differential Holder and Eccentric for a Formula Student Racing Car Using Workshop Oriented Programming and Modern CAD/CAM Technologies

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorVejtasa, Vladimírcs
dc.date.accessioned2018-10-29T11:03:00Z
dc.date.available2018-10-29T11:03:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVEJTASA, V. Aplikace dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72167cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32356
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aplikací dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Student. Úvodní část práce se zabývá charakteristikou a popisem technologie frézování, vrtání a zahlubování. Dále je zde provedena volba obráběného materiálu včetně charakteristiky hliníku a jeho slitin. Následující část popisuje konstrukci držáku a excentru diferenciálu v parametrickém programu Autodesk Inventor a tvorbu CNC programů pomocí dílenského programování a CAM systému PowerMILL. V závěru práce je uveden popis výroby obou součástí ve školicím středisku firmy BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením a analýzou obou navržených variant výroby.cs
dc.description.abstractThe present master thesis deals with the application of workshop programming and advanced CAD / CAM technology to the design and production of differential holder and eccentric of Formula Student car. The first part characterizes and describes the technology of milling, drilling and boring. There is also a selection of material to be machined, including the characteristics of aluminium and its alloys. The following section describes the construction of differential holder and eccentric in the parametric program Autodesk Inventor and creation of CNC programs using the workshop programming and CAM of PowerMILL system. The conclusion section refers to the production of both components in the training centre BOSCH DIESEL s.r.o in Jihlava. The thesis is concluded with a technical-economic evaluation and analysis of both proposed production variants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectvrtánícs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjectHeidenhaincs
dc.subjectPowerMILLcs
dc.subjectCNC programcs
dc.subjectmillingen
dc.subjectdrillingen
dc.subjectaluminiumen
dc.subjectHeidenhainen
dc.subjectPowerMILLen
dc.subjectCNC programen
dc.titleAplikace dílenského programování a moderní CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu držáku a excentru diferenciálu vozu Formule Studentcs
dc.title.alternativeDesigning and Producing a Differential Holder and Eccentric for a Formula Student Racing Car Using Workshop Oriented Programming and Modern CAD/CAM Technologiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-26-10:53:05cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72167en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:03:13en
sync.item.modts2020.03.31 17:43:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaroš, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceV průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kdo konstruoval výkres obou vyráběných součástí? 2. Jste součástí týmu TUBrnoRacing nebo jste pouze zkonstruoval a vyrobyl tyto součásti? 3. Opravdu Vámi navržený materiál vydrží při použití na formuly student? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record