Show simple item record

Capacity Planning Tool for Project Management Support

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorZatloukal, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:34:22Z
dc.date.available2018-10-21T19:34:22Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationZATLOUKAL, T. Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other72784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32382
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a podnikové informatiky a analýzy podnikových procesů i uživatelských požadavků. Výsledný podpůrný nástroj by měl usnadnit veškerá manažerská rozhodnutí týkající se dlouhodobého plánování výroby a bude realizován v programu Microsoft Excel a Visual Basic for Applications.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the design and realization of support software tool for production capacity planning in selected company. Functionality of the application will be designed according to theoretical findings (from the area of process management and business informatics) and analysis of business processes and user requirements. Final support tool should facilitate all management decisions regarding long-term planning of production and will be implemented in Microsoft Excel and Visual Basic for Applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectpodnikové procesycs
dc.subjectpodniková informatika Microsoft Excelcs
dc.subjectVisual Basic for Applicationscs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectbusiness processesen
dc.subjectbusiness informaticsen
dc.subjectMicrosoft Excelen
dc.subjectVisual Basic for Applicationsen
dc.titleNástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektůcs
dc.title.alternativeCapacity Planning Tool for Project Management Supporten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-13cs
dcterms.modified2014-06-24-09:40:15cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72784en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:25:34en
sync.item.modts2020.03.31 00:18:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDvořák, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Mráček: Co se stane, když zákazník zruší zakázku? Hodnocení: odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record