Show simple item record

The Study of Benefits in an Engineering Company.

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorKabelíková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:39Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:39Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKABELÍKOVÁ, K. Studie systému benefitů ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71423cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32406
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zhodnocením a optimalizací systému benefitů ve strojírenském podniku. V úvodní části práce jsou popsány základní typy zvýšení motivace zaměstnanců pomocí odměňování a komplexního systému benefitů. V další části práce je provedena rešerše benefitů poskytovaných firmami, působícími v České republice ve srovnání s konkrétním strojírenským podnikem ABC. V praktické části práce je proveden průzkum nejčastěji poskytovaných benefitů firmami. Diplomová práce dále obsahuje dotazník, na jehož základě došlo k vyjádření zájmu o konkrétní benefity. U benefitů, o které byl projeven největší zájem, je doplněno finanční vyjádření nákladů pro zaměstnavatele. V závěru práce jsou uvedeny další doporučení na optimalizaci dotazníku a konkrétní návrhy na zlepšení funkčnosti systému benefitů v daném strojírenském podniku ABC.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with evaluation and optimization of the system of benefits in an engineering company. Introductory part of the thesis describes the basic ways to increase motivation of employees through the comprehensive system of remuneration and benefits. Next part of the thesis presents a comparison of benefits provided by companies operating in the Czech Republic and the particular engineering company ABC. Practical part of the thesis carries out a survey focused on the most frequently provided benefits by different companies. The thesis also includes the questionnaire in which the interest for specific benefits was expressed. The benefits in which the greatest interest was shown are supplied with a financial description of costs for the employer. The conclusion provides additional recommendations for further optimization of the questionnaire and specific proposals to improve the system of benefits in the engineering company ABC.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectHuman resourcesen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectsurveyen
dc.titleStudie systému benefitů ve strojírenském podnikucs
dc.title.alternativeThe Study of Benefits in an Engineering Company.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-09:08:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71423en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:13:15en
sync.item.modts2020.03.31 09:29:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBednářová, Kamilacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Jiří Michele - Jak hodnotíte nebezpečí, že nabízené benefity pojme zaměstnanec jako automatické a bude je po zaměstnavateli vyžadovat? Vidíte nebezpečí v oblasti poskytování benefitů z pohledu nějaké formy diskriminace? - zodpovězeno Jaký vidíte nebezpečí vlivu odborové organizace na oblast poskytování benefitů z pohledu ukotvení do kolektivní smlouvy? - zodpovězeno Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - Zařadila jste do své analýzy i firmy, které mají zkušenosti s cafeteria systémem? Pokud ano, které firmy to byly a jaké otázky jste s nimi případně řešila? - zodpovězeno Jakým způsobem jste dospěla ke konečnému počtu možných benefitů, které uvádíte ve své práci? - zodpovězeno Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - Jakým způsobem budete jako zaměstnavatel realizovat benefity typu daňově uznatelných úlev?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record