Show simple item record

Optimization of the laser weld of overlap seam for zink layered sheet metal

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorPlíšek, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:58Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPLÍŠEK, R. Optimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68852cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32434
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje experiment svařování pozinkovaných plechů pomocí vláknového laseru. Experiment je založen na zkoušení svarů přeplátovaných spojů s rozdílnou mezerou mezi oběma svařovanými díly. Teoretická část práce popisuje princip a jednotlivé typy laserů, technologii laserového svařování, svarové vady, zinkování a kontroly svarových spojů. V experimentální části práce byly provedeny, vyhodnoceny zkoušky svarů a rozbor výsledků experimentu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the experiment of welding galvanized sheets using fiber laser. The experiment is based on testing of welds lap joints with different gap between the welded parts. Theoretical part of this diploma thesis describes the principles and different types of lasers, laser welding technology, welding defects, galvanizing and inspection of welded joints. In the experimental part of the thesis welding tests and analysis of the results of the experiment have been realised and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlasercs
dc.subjectlaserové svařovánícs
dc.subjectzinkovánícs
dc.subjectzkouškacs
dc.subjectLaseren
dc.subjectLaser weldingen
dc.subjectGalvanizingen
dc.subjectExaminationen
dc.titleOptimalizace laserem vytvářených průvarových svarů u pozinkovaných plechůcs
dc.title.alternativeOptimization of the laser weld of overlap seam for zink layered sheet metalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-25-07:37:26cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68852en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:16:46en
sync.item.modts2020.03.31 01:54:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil zkušební komisi s průběhem experimentu a závěrech DP. Zodpověděl dotazy oponenta. Otázky zkušební komise: 1. Co bude obětovaná elektroda u MIG pájení? 2. Jak se nastavovala mezera 0,05mm? 3. Jak se upínal vzorek do trhacího stroje? 4. Co vzniká při znehodnocení zinkové vrstvy? 5. Jaký je nejvyšší stupeň jakosti u normy ČSN EN ISO 5817?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record