Show simple item record

Production of the fixing element

dc.contributor.advisorLidmila, Zdeněkcs
dc.contributor.authorHřebíček, Robertcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:14Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:14Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHŘEBÍČEK, R. Výroba fixačního členu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71352cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32502
dc.description.abstractFixační člen upevňuje filtrační klece k filtru. Pro výrobu toho členu byla použita konstrukční ocel 11 373 o tloušťce 3 mm. Výrobnost je odhadnuta na 24 000 ks/rok. Z mnoha možných výrobních technologií byla vybrána metoda stříhání s následným ohybem. Jelikož nelze všechny operace sdružit do nástroje, jsou prováděny postupně. Pro všechny kroky byly provedeny konstrukční a technologické výpočty, ze kterých byly sestaveny přípravky. Pro výrobu bylo využito stojní vybavenosti firmy (lis LEXN 100C a strojních nůžek NTE). Rovněž byly spočteny náklady na výrobu a graficky znázorněn roční zisk. Výroba se stává ziskovou po vyrobení 16 843 ks/rok.cs
dc.description.abstractFixation element consolidates filtration cage to filter. For production of this element 3 mm thick steel 11 373 was used. The production is estimated to 24 000 pieces per year. From many different possible production technologies the method of cutting followed-up by bending was chosen. Since it is impossible to implement these methods into one tool it is carried out step by step. For all steps the construction and technological calculations were carried out and from them templates were formed. For production was used company equipment (press LEXN 100C, shears NTE). Also production costs were calculated and annual profit was graphically represented. The production is profitable since 16 843 pieces are made per year.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateriál 11 373cs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectnástřihový pláncs
dc.subjectlis LEXN 100C.cs
dc.subjectMaterial 11 373en
dc.subjectcuttingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectnotching planen
dc.subjectpress LEXN 100C.en
dc.titleVýroba fixačního členucs
dc.title.alternativeProduction of the fixing elementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-25-14:13:32cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71352en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:56:11en
sync.item.modts2020.03.31 06:34:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJurenka, Vladislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky oponenta. Komise kladla tyto dotazy: 1. Proč nebyl použit sdružený nástoj? 2. Proč nejsou uvedeny v práci celkové rozměry součásti? 3. Proč je opěrná deska zušlechtěna na vysokou pevnost? 4. Jak by se upnul zkonstruovaný nástroj do navrženého lisu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record