Show simple item record

Programme for calculation of electric machine shaft deflection caused by magnetic traction

dc.contributor.advisorVlach, Radekcs
dc.contributor.authorKukačka, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:22Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:22Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKUKAČKA, R. Výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68778cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32527
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem metodiky výpočtu průhybu a kritických otáček rotoru elektrických strojů. V práci jsou použity dvě metody výpočtu. První je metoda přenosových matic, se kterou je spojeno prostředí Matlab. V něm je vytvořen jednoduchý program pro tvorbu geometrie hřídele a výpočet požadovaných hodnot. Druhou je metoda konečných prvků, která je prezentována v programu Ansys Workbench.cs
dc.description.abstractThis Master thesis desires the design of methodology for calculating shaft deflection and critical speed of electric machines. There are two methods used. The first one is transfer matrix method, which is represented by a simple programme for shaft creation and calculating needed results built in the Matlab software. The second one is finite element method, which is presented in the Ansys Workbench software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetický tahcs
dc.subjectmetoda přenosových maticcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectprůhyb hřídelecs
dc.subjectkritické otáčky.cs
dc.subjectMagnetic tractionen
dc.subjectmagnetic pullen
dc.subjecttransfer matrix methoden
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectshaft deflectionen
dc.subjectcritical speeds.en
dc.titleVýpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahucs
dc.title.alternativeProgramme for calculation of electric machine shaft deflection caused by magnetic tractionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:34cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68778en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:16:12en
sync.item.modts2020.04.01 00:33:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLošák, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record